• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Ik richt mij tot u allen, geliefde broeders in het bisschopsambt, priesters en Godgewijde mensen, die “de Heer met blijdschap dient” (Ps. 100, 2). Laten wij elkaar erkennen als leerlingen van Christus in de dienst aan het Volk van God. Laten wij de pastorale liefde beleven als kompas van ons ambt. Laten wij de tegenstellingen van het verleden, het zoeken van de bevestiging van persoonlijke belangen overwinnen en laten wij de zorg voor de gelovigen op ons nemen door hun vreugde en lijden tot de onze te maken. Laten wij ons nederig inzetten voor de verzoening en de eenheid. Laten wij met energie en enthousiasme de weg van de evangelisatie hernemen, zoals aangegeven door het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie.

Tegen u allen herhaal ik met genegenheid: “Het voorbeeld van zeer veel priesters, mannelijke en vrouwelijke religieuzen en leken die zich met grote trouw aan de verkondiging en het dienstwerk wijden, waarbij zij vaak hun leven riskeren en zeker ten koste van hun eigen gerieflijkheid, zet ons in beweging. Hun getuigenis herinnert ons eraan dat de Kerk geen behoefte heeft aan zovele bureaucraten en functionarissen, maar aan bevlogen missionarissen, die worden verteerd door het enthousiasme om het ware leven mee te delen. Heiligen verrassen, brengen in verwarring, omdat hun leven ons oproept uit de rustige en verdovende middelmatigheid te treden”. Paus Franciscus, Toespraak, Basilica di San Nicola, Bari (Italië), Tijdens de ontmoeting met de leiders van Kerken en christelijke gemeenschappen in het Midden-Oosten (7 juli 2018), 138

Ik nodig u met overtuiging uit om de genade te vragen niet te aarzelen, wanneer de Geest van ons eist dat wij een stap voorwaarts doen: “Laten wij vragen om de apostolische moed het evangelie aan anderen mee te delen en ervan af te zien van ons leven een museum van herinneringen te maken. Laten wij in iedere situatie het toe dat de Heilige Geest ons naar de geschiedenis doet kijken vanuit het perspectief van de verrezen Christus. Zo zal de Kerk in plaats van moe te worden verder kunnen gaan door de verrassingen van de Heer te verwelkomen”. Paus Franciscus, Toespraak, Basilica di San Nicola, Bari (Italië), Tijdens de ontmoeting met de leiders van Kerken en christelijke gemeenschappen in het Midden-Oosten (7 juli 2018), 139

Document

Naam: AAN DE KATHOLIEKEN IN CHINA EN AAN DE HELE WERELDKERK
Soort: Paus Franciscus - Brief
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 26 september 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers
Bewerkt: 9 mei 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test