• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Reeds herhaaldelijk heeft deze heilige Synode allen gewezen op de grootheid van het priesterschap in de Kerk. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963) 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964) 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk, Christus Dominus (28 okt 1965) 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de priesteropleiding, Optatam Totius Ecclesiae (28 okt 1965) Maar omdat de priesterlijke stand bij de vernieuwing van Christus; Kerk een hoogst belangrijke en steeds moeilijker taak te vervullen krijgt, acht het Concilie het zeer gewenst, een meer uitvoerige en diepgaande uiteenzetting te geven omtrent de priesters. Wat hier gezegd wordt, geldt voor alle priesters, vooral voor hen, die in de zielzorg werkzaam zijn, en het moet ook, voor zover mogelijk, worden toegepast op de priesters-religieuzen. De priesters immers worden door de heilige wijding en door de zending, die zij van de bisschoppen ontvangen, geplaatst in de dienst van Christus, Leraar, Priester en Koning. Zij hebben deel aan zijn bediening, waardoor de Kerk hier op aarde voortdurend wordt opgebouwd als Volk van God, Lichaam van Christus en tempel van de Heilige Geest. Met de bedoeling om aan hun dienstwerk in de zo vaak grondig gewijzigde pastorale en menselijke situaties een steeds hechtere steun te bieden en beter zorg te dragen voor hun leven, verklaart en bepaalt daarom deze heilige Synode het volgende.

Document

Naam: PRESBYTERORUM ORDINIS
Over het leven en dienst van de priester
Soort: 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Datum: 7 december 1965
Copyrights: © 1967, Ecclesia Docens 0797, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 4 december 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test