• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

APOSTOLISCHE REIS NAAR IERLAND
Sint Pietersplein

Dierbare broeders en zusters, goedendag!

Het voorbije weekeinde heb ik een reis naar Ierland gemaakt om deel te nemen aan de Wereldbijeenkomst van de Gezinnen. Ik ga ervan uit dat jullie dat op TV gezien hebben. Mijn aanwezigheid was bedoeld om de christelijke gezinnen te bevestigen in hun roeping en zending. De duizenden gezinnen – ouders, grootouders, kinderen – die naar Dublin gekomen waren, met al de verscheidenheid van talen, culturen en ervaringen, waren een sprekend teken van de schoonheid van Gods droom voor heel de mensenfamilie. We beseffen het: de droom van God dat is eenheid, eensgezindheid en vrede in de gezinnen en in de wereld als vrucht van trouw, vergevensgezindheid en verzoening die Hij ons in Christus heeft geschonken. Hij roept de gezinnen op in deze droom in te treden en van de wereld een woning te maken waar niemand eenzaam is, waar niemand ongewenst is, waar niemand uitgesloten wordt. Houdt dit goed voor ogen: wat God wil is dat niemand eenzaam zou zijn, dat niemand ongewenst zou zijn, dat niemand uitgesloten zou worden. Daarom was het thema van deze Wereldbijeenkomst zeer terzake. Het luidde aldus: “Het Evangelie van het gezin, vreugde voor de wereld”.
(…) In mijn toespraak tot de gezagsdragers in het kasteel van Dublin, heb ik beklemtoond dat de Kerk een gezin van gezinnen is en dat zij, als een lichaam, deze cellen steunt, in hun onmisbare functie voor de ontwikkeling van een broederlijke en solidaire gemeenschap.

Echte “lichtpunten” van deze dagen waren de getuigenissen over echtelijke liefde gebracht door echtparen van elke leeftijd. Hun verhalen deden ons opnieuw beseffen dat de huwelijksliefde een bijzonder geschenk is van God dat elke dag moet beleefd worden in de “huiskerk” die het gezin is. De wereld heeft grote nood aan een revolutie van de liefde, een revolutie van de tederheid die ons bevrijdt van de huidige cultuur van het voorlopige! Deze revolutie begint in het hart van het gezin.
In de Pro-kathedraal van Dublin heb ik echtparen ontmoet die geëngageerd zijn in de Kerk en ook veel jonge echtparen en kleine kinderen. Daarna heb ik enkele gezinnen ontmoet die voor uitzonderlijke uitdagingen en moeilijkheden staan. Dankzij de Paters Kapucijnen, die altijd dicht bij het volk en bij de brede kerkgemeenschap staan, ervaren zij de solidariteit en de steun die vrucht zijn van de naastenliefde. 
Hoogtepunt van mijn bezoek was het grote feest met de gezinnen op zaterdagavond, in het stadion van Dublin gevolgd door de Mis op zondag in het Phoenix Park. Tijdens de Vigiliewake hebben we erg ontroerende getuigenissen gehoord van gezinnen die geleden hebben onder oorlog, gezinnen die een nieuwe start kenden door vergiffenis, gezinnen die door de liefde werden gered van verslavingen, gezinnen die het goed gebruik geleerd hebben van GSM en tablet door voorrang te geven aan het samenzijn. Ook werd de grote waarde van de communicatie tussen de generaties duidelijk en ook de eigen rol van de grootouders bij het verstevigen van de familiebanden en bij het doorgeven van de schat van het geloof. Vandaag – het is hard om het te zeggen – lijkt het wel dat de grootouders storen. In deze wegwerpcultuur gaan de grootouders “weg”, verwijderen zich. Grootouders zijn echter de wijsheid, het geheugen van een volk, het geheugen van de gezinnen! En de grootouders moeten dit geheugen doorgeven aan hun kleinkinderen. Kinderen en jongeren moeten met de grootouders praten om de geschiedenis te laten duren. Alsjeblieft: gooi de grootouders niet weg. Laat ze dichtbij jullie kinderen en kleinkinderen zijn.

Zondagmorgen ben ik op bedevaart gegaan naar het Mariaheiligdom van Knock, zo dierbaar aan het Ierse volk. Daar, in de kapel op de plaats van een verschijning van de H. Maagd, heb ik aan haar moederlijke bescherming alle gezinnen toevertrouwd; in het bijzonder de Ierse. Ofschoon mijn reis geen bezoek aan Noord-Ierland voorzag heb ik die bevolking hartelijk gegroet en het proces aangemoedigd van verzoening, vrede, vriendschap en oecumenische samenwerking.

Mijn bezoek aan Ierland, moest naast de grote vreugde ook getekend worden door de pijn en de bitterheid omwille van het lijden dat in dit land veroorzaakt werd door de verschillende vormen van misbruik, ook door leden van de Kerk en door het feit dat de kerkelijke gezagdragers in het verleden niet altijd op gepaste wijze die misdaden hebben aangepakt. Diepe indruk heeft op mij de ontmoeting gemaakt met enkele - ze waren met acht – overlevenden. Op verschillenden momenten heb ik de Heer vergiffenis gevraagd voor deze zonden, voor het schandaal en voor het veroorzaakte verraad. De Ierse bisschoppen hebben een ernstige weg afgelegd van zuivering en verzoening met hen die slachtoffer waren van misbruik. In samenspraak met de nationale gezagsdragers hebben zij een aantal strenge normen vastgelegd om de veiligheid van jongeren te verzekeren. Daarna, tijdens mijn ontmoeting met de bisschoppen, heb ik hen aangemoedigd in hun inspanningen om het falen in het verleden met eerlijkheid en moed aan te pakken, en zo, vertrouwend op de beloften van de Heer en steunend op het diepe geloof van het Ierse volk, een tijd van hernieuwing voor de Kerk in Ierland in te luiden. In Ierland is er geloof, zijn er mensen die geloven. Een geloof met diepe wortels. Maar weet je, er zijn weinig priesterroepingen. Hoe komt het dat het geloof daarin niet lukt? Daarin spelen zeker de schandalen een rol…We moeten de Heer vragen dat Hij priesters voor Ierland roept, nieuwe roepingen. We zullen dat nu samen doen door het Weesgegroet te bidden tot de Maagd van Knock. (bidden van het Weesgegroet). Heer Jezus, zend ons heilige priesters.

Dierbare broeders en zusters, de Wereldbijeenkomst van de Gezinnen in Dublin, is een profetische, bemoedigende ervaring geweest van zoveel gezinnen die zich inzetten voor een evangelische weg van het huwelijk en van het gezinsleven. Gezinnen die leerlingen en missionarissen zijn, bron van goedheid, heiligheid, gerechtigheid en vrede. Wij vergeten die vele gezinnen – vele! – die het eigen gezin, hun kinderen, beleven met trouw, die vergiffenis vragen wanneer er problemen zijn. We vergeten dit omdat het vandaag in de bladen mode is als volgt te spreken: “Deze is gescheiden van die… die van gene… Scheiding…”. Maar, alsjeblieft: dit is een kwalijke zaak. Ik respecteer eenieder, we moeten mensen respecteren, maar het ideaal is niet de echtscheiding, ideaal is niet de scheiding, ideaal is niet de ondergang van een gezin. Ideaal is een gezin levend in verbondenheid. Dat is de weg, dat is het ideaal!

De volgende Wereldbijeenkomst van de gezinnen, zal in 2021 plaats vinden in Rome. Laten we alle gezinnen toevertrouwen aan de Heilige Familie van Jezus, Maria en Jozef, opdat in hun huizen, parochies en gemeenschappen echt “vreugde voor de wereld” moge zijn. 

Document

Naam: APOSTOLISCHE REIS NAAR IERLAND
Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Audiƫntie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 29 augustus 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test