• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

TIJDENS DE H. MIS BIJ GELEGENHEID VAN DE SLUITING VAN DE SPECIALE SYNODE VAN DE BISSCHOPPEN VAN AMERIKA
N.D. de Guadalupe (Mexico)

De apostel Paulus leert ons dat God in de volheid van tijd zijn Zoon, geboren uit een vrouw, heeft gezonden om ons van de zonde te verlossen en ons tot zijn zonen en dochters te maken. Dienovereenkomstig zijn wij niet langer dienaren maar kinderen en erfgenamen van God. Vgl. Gal. 4, 4-7 Daarom moet de Kerk het Evangelie van het leven verkondigen en met profetische kracht uitspreken tegen de 'cultuur van de dood. Moge het 'Continent 'van de Hoop' ook het continent van het leven zijn! Dit is onze oproep: waardigheid van leven voor iedereen! Voor allen die verwekt zijn in de schoot van hun moeder, voor straatkinderen, voor Guadalupe! Aan u presenteren wij deze ontelbare veelheid van trouwe gebeden tot God in Amerika. Jullie die diep in hun hart zijn binnengedrongen, bezoeken en troosten de huizen, parochies en bisdommen van het hele continent. Sta toe dat christelijke gezinnen hun kinderen voorbeeldig opvoeden in het geloof van de Kerk en in liefde voor het Evangelie, zodat zij het zaad zullen zijn van apostolische roepingen. Richt je blik vandaag op jonge mensen en moedig ze aan samen met Jezus Christus te wandelen. Oh Vrouw en Moeder van Amerika! Versterk de wil in heel Amerika met de liturgische rang van feest.

O Moeder! U kent de paden die worden gevolgd door de eerste evangelisten van de Nieuwe Wereld, van Guanahani Island en Hispaniola tot de Amazone bossen en de Andes-toppen, reikend tot Tierra del Fuego in het zuiden en tot de Grote Meren en de bergen in het noorden. Begeleid de Kerk die in de landen van Amerika werkt, zodat ze altijd het Evangelie kan prediken en haar zendingsgeest kan vernieuwen. Moedig allen aan die hun leven wijden aan de zaak van Jezus en de verspreiding van zijn koninkrijk. O zoete Vrouw van Tepeyac, moeder van inheemse volkeren en Afro-Amerikanen, voor immigranten en vluchtelingen, voor jongeren die de kans hebben ontnomen, voor oud, voor degenen die lijden aan enige vorm van armoede of marginalisatie.

Beste broeders en zusters, het is tijd om eens en voor altijd vanuit het continent elke aanval op het leven te verbannen. Geen geweld meer, terrorisme en drugshandel! Geen marteling of andere vormen van misbruik meer! Er moet een einde komen aan het onnodige beroep op de doodstraf! Geen uitbuiting meer van de zwakke, rassendiscriminatie of getto's van armoede! Nooit meer! Dit zijn onaanvaardbare kwaden die naar de hemel schreeuwen en Christenen naar een andere manier van leven roepen, naar een sociale betrokkenheid die meer in overeenstemming is met hun geloof. We moeten het geweten van mannen en vrouwen met het Evangelie wekken, om hun verheven roeping als kinderen van God te benadrukken. Dit zal hen inspireren om een beter Amerika te bouwen. Met spoed moeten we een nieuwe lente van heiligheid op het continent aanwakkeren, zodat actie en contemplatie hand in hand gaan.
 

Ik wil de toekomst van het continent toevertrouwen aan de gezegende Maria, de Moeder van Christus en de Kerk. Om deze reden heb ik de vreugde nu aan te kondigen dat ik 12 december heb uitgeroepen om het geloof van onze broeders en zusters van Onze-Lieve-Vrouw van Guadalupe te vieren, zodat zij op alle gebieden van het sociale, professionele, culturele en politieke leven geëerd wordt in overeenstemming met de waarheid en de nieuwe wet die Jezus de mensheid heeft gebracht. Kijk met genade naar de nood van mensen die lijden aan honger, eenzaamheid, afwijzing of onwetendheid. Laat ons hen herkennen als uw favoriete kinderen en geef ons de vurige naastenliefde om hen te helpen in hun behoeften.

Heilige Maagd van Guadalupe, Koningin van de Vrede! Red de naties en volkeren van dit continent. Wil iedereen, politieke leiders en burgers, leren in echte vrijheid te leven en te handelen overeenkomstig de vereisten van rechtvaardigheid en respect voor de mensenrechten, zodat vrede voor eens en voor altijd kan worden gevestigd.

Aan u, O Vrouw van Guadalupe, Moeder van Jezus en onze Moeder, behoort alle liefde, eer, glorie en eindeloze lof van uw Amerikaanse zonen en dochters!

Document

Naam: TIJDENS DE H. MIS BIJ GELEGENHEID VAN DE SLUITING VAN DE SPECIALE SYNODE VAN DE BISSCHOPPEN VAN AMERIKA
N.D. de Guadalupe (Mexico)
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Homilie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 23 januari 1999
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Engels: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam, test