• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De Heer geeft ons dit jubileum, zodat ieder voor zich kan onderzoeken, om zich in de toekomst - volgens zijn eigen kerkelijke verantwoordelijkheid - in te zetten voor het verdedigen en verdiepen van de ethische waarheid die in H. Paus Paulus VI - Encycliek
Humanae Vitae
Het menselijk leven en geboorteregelingen
(25 juli 1968)
wordt onderwezen.

De verantwoordelijkheid die op dit gebied op u rust, beste leraren in de moraaltheologie, is geweldig. Wie kan de invloed meten die uw onderwijzing uitoefent zowel bij de vorming van het geweten van de gelovigen als bij de vorming van toekomstige herders van de Kerk? In de loop van deze twintig jaar ontbrak - helaas -een aantal professoren bij de diverse& openlijke discussies over wat Paulus VI in zijn encycliek leerde.

Dit jubileum kan de mogelijkheid bieden voor een moedige heroverweging van de redenen, die ertoe hebben geleid om deze posities in te nemen. Dan zal waarschijnlijk worden ontdekt dat aan de wortel van de 'oppositie' tegen H. Paus Paulus VI - Encycliek
Humanae Vitae
Het menselijk leven en geboorteregelingen
(25 juli 1968)
een onjuist of op zijn minst onvoldoende begrip bestaat van de fundamenten waarop de moraaltheologie berust. De niet-kritische acceptatie van de postulaten van sommige filosofische oriëntaties en het eenzijdige "gebruik" van de gegevens die door de wetenschap worden aangeboden, hebben sommige interpretatoren van het pauselijke document op een dwaalspoor gebracht, ondanks de goede bedoelingen. Iedereen heeft een genereuze inspanning nodig om de grondbeginselen van de moraaltheologie beter te verduidelijken, en - zoals het Concilie aanbevolen heeft - ervoor te zorgen dat "de wetenschappelijke uiteenzetting van het moraal ... meer gevoed wordt door de leer van de Heilige Schrift en moet goed doen uitkomen de verheven roeping van de gelovigen in Christus en hun plicht om in liefde vrucht voort te brengen voor het leven van de wereld." 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de priesteropleiding, Optatam Totius Ecclesiae (28 okt 1965), 16

Document

Naam: CON VIVA - OVER DE MORELE NORMEN VERVAT IN HUMANAE VITAE
Tot de deelnemers aan het het 2e Internationale Congres van moraaltheologen
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 12 november 1988
Copyrights: © 1988, Libreria Editrice Vaticana
© 2018, Vert.: redactie
Bewerkt: 25 november 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test