• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Canon 1

Als iemand zegt:

 • dat er in het Nieuwe Testament geen zichtbaar en uiterlijk waarneembaar priesterschap is,
 • of dat er geen macht is om het ware Lichaam en Bloed van de Heer te consacreren en op te dragen, maar slechts een ambt en bloot dienstwerk van het preken van het Evangelie,
 • of zegt, dat wie niet preekt, in het geheel geen priesters zijn,
 • hij zij verdoemd.

  Canon 2

  Als iemand zegt:

  dat er in de Kerk, behalve het priesterschap geen andere rangen (ordines) zijn, zowel hogere als lagere, langs welke de mens - als op trappen -, naar het priesterschap opgaat,

  hij zij verdoemd.

  Canon 3

  Als iemand zegt:

 • dat het priesterschap of de heilige Wijding géén waar Sacrament in eigenlijke zin is, niet door Christus ingesteld, en alleen maar een menselijk verzinsel, uitgedacht door lieden die niet op de hoogte zijn met kerkelijke zaken,
 • of zegt, dat het slechts één of ander ceremonieel is om de bedienaren van het Goddelijk Woord en van de sacramenten te kiezen,
 • hij zij verdoemd.

  Canon 4

  Als iemand zegt:

 • dat door de heilige Wijding de Heilige Geest niet wordt gegeven en dat daarom de woorden van de bisschoppen: "ontvang de Heilige Geest" geen uitwerking hebben
 • of dat daardoor geen merkteken wordt geprent,
 • of hij die zegt: dat wie eenmaal priester is geweest, weer leek kan worden,
 • hij zij verdoemd.

  Canon 5

  Als iemand zegt:

  dat de heilige Zalving die de Kerk bij de heilige Wijding toepast, niet alleen niet vereist wordt, maar verachtenswaardig en verderfelijk is, zoals ook andere ceremoniën,

  hij zij verdoemd.

  Canon 6

  Als iemand zegt:

  dat er in de Katholieke Kerk geen hiërarchie is door goddelijke verordening ingesteld, die uit bisschoppen, priesters en Op de dag vóór de zitting werd het woord "anderen" ("aliis") voor "dienaren" ("ministris") verwijderd dienaren bestaat,

  hij zij verdoemd

  Canon 7

  Als iemand zegt:

 • dat de bisschoppen niet boven de priesters staan,
 • of de macht niet hebben het Vormsel toe te dienen en te wijden,
 • of die macht, als zij haar al hebben, gemeen hebben met de priesters,
 • of die zegt:

  dat de wijdingen die zij hebben toegediend zonder de instemming of het verzoek (vocatione) van het volk of de burgelijke macht, ongeldig zijn.

  of die zegt:

  dat zij niet op de juiste wijze (rite) gewijd zijn door de kerkelijke en canonieke macht, noch door haar gestuurd zijn, maar van buiten komen, wettige bedienaren zijn van woord en sacramenten,

  hij zij verdoemd.

  Canon 8

  Als iemand zegt:

  dat de bisschoppen, die op gezag van de Paus van Rome worden benoemd, geen wettige en ware bisschoppen zijn, maar een menselijk verzinsel,

  hij zij verdoemd.

  Zie ook:

  Dossier Concilie van Trente

  Document

  Naam: SESSIO XXIII - DOCTRINA DE SACRAMENTO ORDINIS
  23e Zitting - Leer over de heilige Wijding
  Soort: Concilie van Trente
  Datum: 15 juli 1563
  Copyrights: © 2005, Stg. InterKerk
  (Werkvertaling) Letterlijk uit het Latijn: redactie
  Bewerkt: 11 januari 2021

  Opties

  Internetadres
  Print deze pagina
  Dit document bestellen
  Startpagina van dit document
  Inhoudsopgave van dit document
  Referenties naar dit document
  Referenties vanuit dit document
  RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
  © 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test