• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Omdat werkelijke in het sacrament van de Wijding, zoals ook in de Doop en in het Vormsel een merkteken (character) wordt ingeprent Canon 4, die noch verwoest, nog verwijderd kan worden: veroordeelt deze heilige Synode terecht de opvattingen van hen die beweren: de priesters in het Nieuwe Verbond bezitten alleen maar tijdelijk de volmacht en kunnen - na geldig gewijd te zijn -, weer leek worden, als zij het dienstwerk (ministerium) van het Woord van God (preken) niet meer uitoefenen. Canon 1

Als iemand zou bevestigen dat alle Christengelovigen zonder onderscheid priester van het Nieuwe Verbond zouden zijn, of allen zijn op gelijke wijze met geestelijke volmacht uitgerust, zó doet hij naar het schijnt niets anders dan de kerkelijke hiërarchie - "welke als een slaglinie is geordend" (Hoogl. 6, 3.9) - in wanorde te brengen Canon 6, op gelijke wijze alsof zij tegen de leer van de zalige Paulus, of tegen alle apostelen, profeten, evangelisten en alle herders en leraren, zou zijn Vgl. 1 Kor. 12, 29 Vgl. Ef. 4, 11

Derhalve verklaart de heilige Synode, dat binnen de overige kerkelijke rangen, vooral de bisschoppen, die de apostelen zijn opgevolgd, tot deze hiërarchische rangorde behorend, dat zij – zoals dezelfde apostel zegt - door de Heilige Geest ingezet worden om "de Kerk van God leiding te geven" (Hand. 20, 28) dat zij boven de priesters staan en het sacrament van het Vormsel toedienen, bedienaren van de Kerk wijden en de meeste andere dingen zelf kunnen doen, waarvoor de anderen met lagere wijding geen volmacht hebben. Canon 7

Bovendien leert deze heilige Synode dat bij de wijding van bisschoppen, priesters en de overige wijdingsgraden, noch de toestemming of het verzoek of de autoriteit van het volk of van wat voor een burgerlijk macht dan ook, zó nodig is, dat zonder haar de wijding ongeldig zou zijn.

Ja, zelfs veel meer besluit zij

 • dat allen, die alléén maar door het volk of door een wereldlijke macht of overheidspersoon zijn geroepen en ingesteld, om op te gaan tot verrichting van deze dienstwerken en
 • zij die dit alles door eigen lichtvaardigheid zich aanmatigen,
 • dat zij allen beschouwd moeten worden als dieven en boeven, die niet door de deur zijn binnengegaan. Vgl. Joh. 10, 1 Canon 8

  Dit is alles wat in het algemeen de heilige Synode meent om de Christengelovigen over het Sacrament van de Wijding te moeten leren. Het tegenovergestelde besloot zij door bepaalde en in eigen canones op de volgende wijze te moeten veroordelen, zodat allen die zich bedienen van het richtsnoer van het geloof, met de hulp van Christus, in de duisternis van zovele dwalingen, de katholieke waarheid gemakkelijker kunnen erkennen en kunnen vasthouden.

  Document

  Naam: SESSIO XXIII - DOCTRINA DE SACRAMENTO ORDINIS
  23e Zitting - Leer over de heilige Wijding
  Soort: Concilie van Trente
  Datum: 15 juli 1563
  Copyrights: © 2005, Stg. InterKerk
  (Werkvertaling) Letterlijk uit het Latijn: redactie
  Bewerkt: 11 januari 2021

  Opties

  Internetadres
  Print deze pagina
  Dit document bestellen
  Startpagina van dit document
  Inhoudsopgave van dit document
  Referenties naar dit document
  Referenties vanuit dit document
  RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
  © 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test