• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Omdat werkelijke in het sacrament van de Wijding, zoals ook in de Doop en in het Vormsel een merkteken (character) wordt ingeprent Canon 4, die noch verwoest, nog verwijderd kan worden: veroordeelt deze heilige Synode terecht de opvattingen van hen die beweren: de priesters in het Nieuwe Verbond bezitten alleen maar tijdelijk de volmacht en kunnen - na geldig gewijd te zijn -, weer leek worden, als zij het dienstwerk (ministerium) van het Woord van God (preken) niet meer uitoefenen. Canon 1

Als iemand zou bevestigen dat alle Christengelovigen zonder onderscheid priester van het Nieuwe Verbond zouden zijn, of allen zijn op gelijke wijze met geestelijke volmacht uitgerust, zó doet hij naar het schijnt niets anders dan de kerkelijke hiërarchie - "welke als een slaglinie is geordend" (Hoogl. 6, 3.9) - in wanorde te brengen Canon 6, op gelijke wijze alsof zij tegen de leer van de zalige Paulus, of tegen alle apostelen, profeten, evangelisten en alle herders en leraren, zou zijn Vgl. 1 Kor. 12, 29 Vgl. Ef. 4, 11

Alinea's in de marge van alinea 5

Canon 4

Als iemand zegt:

 • dat door de heilige Wijding de Heilige Geest niet wordt gegeven en dat daarom de woorden van de bisschoppen: "ontvang de Heilige Geest" geen uitwerking hebben
 • of dat daardoor geen merkteken wordt geprent,
 • of hij die zegt: dat wie eenmaal priester is geweest, weer leek kan worden,
 • hij zij verdoemd.

  Canon 1

  Als iemand zegt:

 • dat er in het Nieuwe Testament geen zichtbaar en uiterlijk waarneembaar priesterschap is,
 • of dat er geen macht is om het ware Lichaam en Bloed van de Heer te consacreren en op te dragen, maar slechts een ambt en bloot dienstwerk van het preken van het Evangelie,
 • of zegt, dat wie niet preekt, in het geheel geen priesters zijn,
 • hij zij verdoemd.

  Canon 6

  Als iemand zegt:

  dat er in de Katholieke Kerk geen hiërarchie is door goddelijke verordening ingesteld, die uit bisschoppen, priesters en Op de dag vóór de zitting werd het woord "anderen" ("aliis") voor "dienaren" ("ministris") verwijderd dienaren bestaat,

  hij zij verdoemd

  Document

  Naam: SESSIO XXIII - DOCTRINA DE SACRAMENTO ORDINIS
  23e Zitting - Leer over de heilige Wijding
  Soort: Concilie van Trente
  Datum: 15 juli 1563
  Copyrights: © 2005, Stg. InterKerk
  (Werkvertaling) Letterlijk uit het Latijn: redactie
  Bewerkt: 11 januari 2021

  Opties

  Internetadres
  Print deze pagina
  Dit document bestellen
  Startpagina van dit document
  Inhoudsopgave van dit document
  Referenties naar dit document
  Referenties vanuit dit document
  RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
  © 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test