• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Omdat werkelijke in het sacrament van de Wijding, zoals ook in de Doop en in het Vormsel een merkteken (character) wordt ingeprent Canon 4, die noch verwoest, nog verwijderd kan worden: veroordeelt deze heilige Synode terecht de opvattingen van hen die beweren: de priesters in het Nieuwe Verbond bezitten alleen maar tijdelijk de volmacht en kunnen - na geldig gewijd te zijn -, weer leek worden, als zij het dienstwerk (ministerium) van het Woord van God (preken) niet meer uitoefenen. Canon 1

Als iemand zou bevestigen dat alle Christengelovigen zonder onderscheid priester van het Nieuwe Verbond zouden zijn, of allen zijn op gelijke wijze met geestelijke volmacht uitgerust, zó doet hij naar het schijnt niets anders dan de kerkelijke hiërarchie - "welke als een slaglinie is geordend" (Hoogl. 6, 3.9) - in wanorde te brengen Canon 6, op gelijke wijze alsof zij tegen de leer van de zalige Paulus, of tegen alle apostelen, profeten, evangelisten en alle herders en leraren, zou zijn Vgl. 1 Kor. 12, 29 Vgl. Ef. 4, 11

Document

Naam: SESSIO XXIII - DOCTRINA DE SACRAMENTO ORDINIS
23e Zitting - Leer over de heilige Wijding
Soort: Concilie van Trente
Datum: 15 juli 1563
Copyrights: © 2005, Stg. InterKerk
(Werkvertaling) Letterlijk uit het Latijn: redactie
Bewerkt: 11 januari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test