• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Offer en priesterschap zijn naar Gods bevel (ordinatione) zo verbonden, dat beiden in elk Verbond bestaan. Omdat derhalve de Katholieke Kerk in het Nieuwe Testament door instelling van de Heer, het offer van de Eucharistie zichtbaar ontvangen heeft, moet men ook bekennen, dat het nodig is dat er in haar (Nieuwe Testament) ook een nieuw, zichtbaar en uitwendig (externum) priesterschap is, Canon 1 waarin het oude (priesterschap) is overgebracht (translatum). Vgl. Hebr. 7, 12 Dat dit echter door dezelfde Heer, onze Verlosser is ingesteld Canon 3 en dat aan de apostelen en aan hun opvolgers in het priesterschap de volmacht is verleend:

 • om Zijn Lichaam en Bloed te consacreren (consecrandi), op te dragen (offerendi) en uit te delen (ministrandi) en
 • om zonden te vergeven en niet te vergeven.
 • dat toont de Heilige Schrift en heeft de overlevering (traditio) van de Katholieke Kerk altijd geleerd.

  Alinea's in de marge van alinea 2

  Canon 1

  Als iemand zegt:

 • dat er in het Nieuwe Testament geen zichtbaar en uiterlijk waarneembaar priesterschap is,
 • of dat er geen macht is om het ware Lichaam en Bloed van de Heer te consacreren en op te dragen, maar slechts een ambt en bloot dienstwerk van het preken van het Evangelie,
 • of zegt, dat wie niet preekt, in het geheel geen priesters zijn,
 • hij zij verdoemd.

  Canon 3

  Als iemand zegt:

 • dat het priesterschap of de heilige Wijding géén waar Sacrament in eigenlijke zin is, niet door Christus ingesteld, en alleen maar een menselijk verzinsel, uitgedacht door lieden die niet op de hoogte zijn met kerkelijke zaken,
 • of zegt, dat het slechts één of ander ceremonieel is om de bedienaren van het Goddelijk Woord en van de sacramenten te kiezen,
 • hij zij verdoemd.

  Document

  Naam: SESSIO XXIII - DOCTRINA DE SACRAMENTO ORDINIS
  23e Zitting - Leer over de heilige Wijding
  Soort: Concilie van Trente
  Datum: 15 juli 1563
  Copyrights: © 2005, Stg. InterKerk
  (Werkvertaling) Letterlijk uit het Latijn: redactie
  Bewerkt: 11 januari 2021

  Opties

  Internetadres
  Print deze pagina
  Dit document bestellen
  Startpagina van dit document
  Inhoudsopgave van dit document
  Referenties naar dit document
  Referenties vanuit dit document
  RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
  © 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test