• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Met deze Instructie wil dit Dicasterie de hoge waardering van de Kerk voor het contemplatieve monastieke leven en haar eenzaamheid bevestigen om de authenticiteit van deze unieke vorm van de sequela Christi te waarborgen.

Op 25 maart 2018 heeft de Heilige Vader zijn goedkeuring gegeven aan dit document van de Congregatie voor de Instituten van Godgewijd Leven en de Sociëteiten van Apostolisch Leven en heeft toestemming gegeven voor de publicatie ervan.

Op dezelfde datum keurt de Heilige Vader deze Instructie in specifieke vorm goed:

nrs.52, 81d en 108, in afwijking van Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
 

nr.83 g), in afwijking van Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
 

nr.111, in afwijking van Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
 

nr.130, in afwijking van Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
 

nr.174 en 175, in afwijking van Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
 

nr.176, waarmee de beperking van Congregatie v d Inst v h Gewijde Leven en de Sociëten Apost Leve
Verbi Sponsa, Ecclesia
Instructie over het contemplatieve leven en het clausuur van monialen (13 mei 1999)
, wordt opgeheven

nr.177 en 178, in afwijking van Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
 

• Slotbepalingen

Gegeven in het Vaticaan, 1 april 2018
Hoogfeest van de Verrijzenis van de Heer

João Braz kardinaal De Aviz
Prefect

+ José Rodriguez Carballo, O.F.M.
Aartsbisschop
Secretaris

Document

Naam: COR ORANS
Instructie over de implementatie van de Apostolische Constitutie "Vultum Dei Quaerere" over het vrouwelijke contemplatieve leven
Soort: Congregatie v d Inst v h Gewijde Leven en de Sociëten Apost Leve
Auteur: Msgr. José Rodriguez Carballo, ofm
Datum: 1 april 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / KNR / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Engels: KNR
Bewerkt: 9 mei 2020

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test