• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het is dan ook duidelijk dat men onmogelijk een ethiek of een praktijk op het niveau van waardigheid en werkelijk algemeen welzijn kan cree?ren zonder een juiste visie op de mens. Sterker nog, zeggen dat het menselijke handelen neutraal is of vrij van elke fundamentele opvatting - zelfs op economisch gebied - impliceert ook altijd een bepaalde opvatting van mens en wereld, die haar waarde al dan niet toontaan de hand van resultaten en ontwikkelingen.

In die zin heeft onze tijd de grenzen getoond van een individualistische visie op de mens, herleid tot een consument, wiens voordeel vooral zou bestaan in het optimaliseren van zijn geldelijke gewin. De menselijke persoon bezit echter een unieke relationele natuur en een rationaliteit die altijd op zoek zijn naar een veel breder welbevinden dat niet kan herleid wor- den tot consumentenlogica of tot de economische aspecten van het leven. Vgl. Paus Benedictus XVI, Encycliek, Liefde in Waarheid - Over de integrale ontwikkeling van de mens in liefde en waarheid, Caritas in Veritate (29 juni 2009), 74

Deze fundamentele relationele natuur van de mens Vgl. Paus Franciscus, Toespraak, Tot het Europees Parlement - Straatsburg, Waardigheid van de mens en het belang van samenwerking in Europa (25 nov 2014), 23 wordt essentieel gekenmerkt door een rationaliteit die zich verzet tegen iedere zakelijke beperking tot zijn basisbehoeften. In dat opzicht kan niet langer verzwegen worden dat er tegenwoordig een tendens bestaat om iedere uitwisseling van “goederen” te ontmenselijken door ze te beperken tot een uitwisseling van “dingen”.

In werkelijkheid is het duidelijk dat de kwestie van de over- dracht van goederen tussen personen niet alleen van materie?le aard is, omdat materie?le goederen vaak de basis zijn van een immaterieel goed waarvan de concrete aan- of afwezigheid de kwaliteit zelf van de economische betrekkingen beslissend be- invloedt (bijvoorbeeld vertrouwen, rechtvaardigheid, samenwerking ...). Juist op dit niveau wordt duidelijk dat de logica van het geschenk zonder tegenprestatie niet als een alternatief moet gezien worden, maar als een realiteit die onlosmakelijk en complementair verbonden is met de uitwisseling van gelijkwaardige goederen. Vgl. Paus Benedictus XVI, Encycliek, Liefde in Waarheid - Over de integrale ontwikkeling van de mens in liefde en waarheid, Caritas in Veritate (29 juni 2009), 37

Document

Naam: OECONOMICAE ET PECUNIARIAE QUAESTIONES
Overwegingen voor een ethisch onderscheidingsvermogen ten aanzien van sommige aspecten van het huidige economisch-financiële systeem - Congregatie voor de Geloofsleer en het Dicasterium voor de bevordering van Integrale Menselijke Ontwikkeling
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Aartsbisschop Luis F. Ladaria, S.J. - Peter Kard. Turkson
Datum: 6 januari 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / kerknet.be / Belgische Bisschoppenconferentie
Licap-Halewijn - Werelddocumenten nr. 39
Bewerkt: 28 oktober 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test