• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Deze juiste oriëntatie van de rede zou op geen enkel gebied van het menselijk handelen mogen ontbreken. Geen enkele leefwereld van de mens kan dus legitiem beweren vreemd of onverschillig te blijven voor een ethiek gebaseerd op vrijheid, waarheid, gerechtigheid en solidariteit. Vgl. Paus Benedictus XVI, Audiëntie, De betekenis van Pasen (26 mrt 2008), 87 Dit geldt ook voor de domeinen waarin de politieke en economische wetten van kracht zijn: “Met het oog op het algemeen welzijn hebben we vandaag dringend nood aan een politiek en een economie, die zich in wederzijdse dialoog vastberaden ten dienste stellen van het leven, vooral van het menselijke leven”. Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 189

Iedere menselijke activiteit dient vruchten voort te brengen door op een eerlijke en billijke wijze de gaven die God oorspronkelijk aan allen ter beschikking stelde, te gebruiken en vastberaden de zaden van het goede, die als een belofte van vruchtbaarheid in heel de schepping neergelegd zijn, te ontwikkelen. Deze oproep om vruchten te dragen is een voortdurende uitnodiging aan de menselijke vrijheid, zelfs als de zonde altijd om de hoek gluurt om dit oorspronkelijk goddelijke plan te ondermijnen.

Daarom komt God de mens tegemoet in Jezus Christus. Hij doet ons deelnemen aan het wonderbare gebeuren van zijn verrijzenis. Hij “verlost niet alleen de individuele persoon, maar ook de sociale relaties tussen mensen”. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 178 Hij werkt aan een nieuwe orde van sociale relaties, gefundeerd op waarheid en liefde, die vruchtbare zuurdesem kunnen zijn voor een omvorming van de geschiedenis. In die zin geeft Christus ons reeds een voorsmaak van het Rijk der Hemelen dat Hij zelf als mens op aarde is komen aankondigen en instellen.

Document

Naam: OECONOMICAE ET PECUNIARIAE QUAESTIONES
Overwegingen voor een ethisch onderscheidingsvermogen ten aanzien van sommige aspecten van het huidige economisch-financiële systeem - Congregatie voor de Geloofsleer en het Dicasterium voor de bevordering van Integrale Menselijke Ontwikkeling
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Aartsbisschop Luis F. Ladaria, S.J. - Peter Kard. Turkson
Datum: 6 januari 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / kerknet.be / Belgische Bisschoppenconferentie
Licap-Halewijn - Werelddocumenten nr. 39
Bewerkt: 28 oktober 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test