• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het is dankzij de voortschrijdende globalisering en digitalisering mogelijk de markt te vergelijken met een groot organisme, door wiens aderen, als een ‘vitaal levenssap’, een enorme hoeveelheid kapitaal stroomt. Door deze analogie te gebruiken, kunnen we ook spreken over de “gezondheid” van dit organisme als haar middelen en structuren de goede werking van het systeem waarborgen, doordat groei en verspreiding van de welvaart hand in hand gaan. De gezondheid van dit systeem hangt af van de gezondheid van ieder individueel uitgevoerde handeling. In een gezond marktsysteem is het gemakkelijker om de menselijke waardigheid en het algemeen welzijn te respecteren en te bevorderen.

Overeenkomstig kan men spreken van een “intoxicatie” van dit organisme telkens wanneer onbetrouwbare financiële en economische instrumenten worden geïntroduceerd en gepropageerd die de groei en verspreiding van rijkdom ernstig in gevaar brengen en die ook systeemproblemen en -risico’s creëren.

Dat verklaart de sterk toegenomen vraag aan de overheidsinstanties om aan ieder nieuw financieel product, een certificaat toe te kennen teneinde de gezondheid van het systeem te beschermen en negatieve neveneffecten te voorkomen. Zelfs vanuit economisch standpunt is gezondheid bevorderen en corruptie vermijden, een onafwendbaar moreel imperatief voor alle actoren die bij de markten betrokken zijn. Hieruit blijkt eens te meer de dringende noodzaak aan een supranationale coördinatie tussen de verschillende componenten van de lokale financiële systemen. Vgl. Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 198

Document

Naam: OECONOMICAE ET PECUNIARIAE QUAESTIONES
Overwegingen voor een ethisch onderscheidingsvermogen ten aanzien van sommige aspecten van het huidige economisch-financiële systeem - Congregatie voor de Geloofsleer en het Dicasterium voor de bevordering van Integrale Menselijke Ontwikkeling
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Aartsbisschop Luis F. Ladaria, S.J. - Peter Kard. Turkson
Datum: 6 januari 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / kerknet.be / Belgische Bisschoppenconferentie
Licap-Halewijn - Werelddocumenten nr. 39
Bewerkt: 28 oktober 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test