• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wat ethisch gezien onaanvaardbaar is, is niet het winst maken op zich, maar bijvoorbeeld het feit dat men de ongelijkheid ten voordele van zichzelf gebruikt om aanzienlijke winsten ten nadele van anderen te creëren. Of dat men een fortuin verdient door zijn dominante positie ten nadele van anderen te misbruiken of dat men zichzelf verrijkt door het algemeen welzijn te schaden en te verstoren. Vgl. Paus Pius XI, Encycliek, Over de aanpassing van de sociale orde, Quadragesimo Anno (15 mei 1931), 132 Vgl. H. Paus Paulus VI, Encycliek, Over de ontwikkeling van de volken, Populorum Progressio (26 mrt 1967), 24

Zo’n praktijk is vanuit ethisch standpunt bijzonder betreurenswaardig wanneer het winstbejag van een minderheid, denk aan grote beleggingsfondsen, gebruik maakt van gewaagde speculaties Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2409 om een kunstmatige daling van de koers van overheidsobligaties uit te lokken, zonder er zich zorgen over te maken dat dit de economische situatie van hele landen negatief beïnvloedt of verergert. Deze praktijk brengt niet alleen de openbare saneringsprojecten in gevaar, maar ook de economische stabiliteit van miljoenen gezinnen. Hierdoor worden de overheidsinstanties dan gedwongen om tussen te komen met veel overheidsgeld, wat uiteindelijk zelfs de goede werking van de politieke systemen kunstmatig beïnvloedt.

Speculatie, vooral in de economische en financiële sector, bedreigt vandaag alle andere belangrijke bedoelingen die aan de menselijke vrijheid ten grondslag liggen. Deze factor ondermijnt het immense erfgoed van waarden die aan de basis liggen van onze samenleving als een plaats van vreedzame co-existentie, ontmoeting, solidariteit, vernieuwde wederkerigheid en verantwoordelijkheid voor het algemeen belang. In deze context ziet het ernaar uit dat woorden als “efficiëntie”, “concurrentie”, “leiderschap”, “verdienste”, alle ruimte innemen. Ze krijgen een betekenis die uiteindelijk de kwaliteit van de contacten verarmt en reduceert tot een louter numerieke coëfficiënt.

Om dit aan te pakken, dient men opnieuw de mens centraal te stellen. Hierdoor krijgt men opnieuw zicht op die overvloed van waarden die de mens toelaten om zichzelf terug te vinden, samenlevingen uit te bouwen als plaatsen van gastvrijheid en inclusie, waar de zwaksten hun plaats vinden en rijkdom ten dienste staat van het welzijn van allen. Kortom, plaatsen waar het goed is om te wonen en gemakkelijk om te hopen.

Document

Naam: OECONOMICAE ET PECUNIARIAE QUAESTIONES
Overwegingen voor een ethisch onderscheidingsvermogen ten aanzien van sommige aspecten van het huidige economisch-financiële systeem - Congregatie voor de Geloofsleer en het Dicasterium voor de bevordering van Integrale Menselijke Ontwikkeling
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Aartsbisschop Luis F. Ladaria, S.J. - Peter Kard. Turkson
Datum: 6 januari 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / kerknet.be / Belgische Bisschoppenconferentie
Licap-Halewijn - Werelddocumenten nr. 39
Bewerkt: 28 oktober 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test