• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

“Blijft in Mij, en Ik blijf in u. Zoals de rank uit zichzelf geen vrucht kan dragen, maar alleen wanneer ze aan de wijnstok blijft, zo kunt ook gij het niet, wanneer gij niet blijft in Mij.” (Joh. 15, 4). Als de Kerk leven en heil aan de hele wereld kan bieden is dat omdat zij geworteld is in haar stichter, Jezus Christus. Deze verbondenheid komt vooral tot stand door de sacramenten, waarvan de Eucharistie het middelpunt is. De sacramenten door Christus ingesteld zijn de steunpilaren van de Kerk die haar voortdurend voortbrengen als zijn Lichaam en zijn bruid. Het sacrament van de wijding waardoor Christus zich tegenwoordig stelt in de Kerk als bron van haar leven en haar werk, is innig verbonden met de Eucharistie. De priesters zijn gelijkvormig gemaakt “aan Christus-Priester, zodat zij kunnen handelen in naam van Christus,| die het Hoofd is”. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het leven en dienst van de priester, Presbyterorum Ordinis (7 dec 1965), 2

Christus heeft dit sacrament willen toedienen aan twaalf apostelen, allen mannen, en dezen hebben het op hun beurt overgedragen aan andere mannen. De Kerk voelde zich altijd gebonden door deze beslissing van de Heer, die uitsluit dat het priesterambt op geldige wijze toevertrouwd kan worden aan vrouwen. In zijn apostolische brief H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Ordinatio Sacerdotalis
Priesterwijding voorbehouden aan mannen
(22 mei 1994)
van 22 mei 1994 schreef Johannes Paulus II: “Om al deze twijfel betreffende dit belangrijke onderwerp, dat de goddelijke inrichting van de Kerk zelf betreft, terzijde te schuiven, verklaar ik uit kracht van mijn ambt de broeders te sterken Vgl. Lc. 22, 32 , dat de Kerk geen enkele volmacht heeft, vrouwen de priesterwijding toe te dienen, en dat alle gelovigen zich uiteindelijk dienen te houden aan dit besluit”. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Priesterwijding voorbehouden aan mannen, Ordinatio Sacerdotalis (22 mei 1994), 4 In een antwoord op twijfel in verband met de onderrichtingen in H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Ordinatio Sacerdotalis
Priesterwijding voorbehouden aan mannen
(22 mei 1994)
heeft de Congregatie voor de Geloofsleer opnieuw bevestigd dat het hier gaat om een waarheid die behoort tot de geloofsschat.

Document

Naam: OVER ENIGE TWIJFELS OVER HET DEFINITIEVE KARAKTER VAN DE LEER VAN "ORDINATIO SACERDOTALIS"
Soort: L' Osservatore Romano
Auteur: Aartsbisschop Luis F. Ladaria, S.J.
Datum: 29 mei 2018
Copyrights: © 2018, L'Osservatore Romano / didoc.be / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Frans: Helene en Jos Van Dyck; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test