• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Canon 1 over het H. Misoffer
Als iemand zegt: in de Mis wordt aan God geen waarachtig (verum) en eigenlijk (proprium) offer gebracht, of dat de offerhandeling niets anders is dan dat Christus zich geeft aan ons om gegeten (ad manducandum) te worden, hij zij verdoemd.

Canon 2 over het H. Misoffer
Als iemand zegt: met deze woorden: "doet dit tot Mijn gedachtenis" (Lc. 22, 19)(1 Kor. 11, 24) heeft Christus de apostelen niet als priesters aangesteld (instituisse), of Hij heeft niet bevolen, dat zij (de apostelen) zelf, en de andere priesters Zijn Lichaam en Bloed zouden offeren (offerent), hij zij verdoemd.

Canon 3 over het H. Misoffer
Als iemand zegt:

 • het heilig Misoffer is alleen maar een lof- en dankoffer
 • of een simpele (nudam) gedachtenis van het aan het kruis voltrokken offer: geen verzoeningsoffer,
 • of het is alleen van nut voor diegene die het ontvangt;
 • noch moet het opgedragen (offerri) worden voor de levenden en de doden, voor de zonden, de straffen, tot genoegdoening en voor andere noden,

hij zij verdoemd.

Canon 4 over het H. Misoffer
Als iemand zegt:

 • het op het kruis volbrachte allerheiligste offer van Christus wordt door het Misoffer een godslastering toegevoegd,
 • of zij (het Missoffer) doet afbreuk aan haar (op het kruis volbrachte offer van Christus),

hij zij verdoemd.

Canon 5 over het H. Misoffer
Als iemand zegt:

het is een bedrog om Missen te celebreren ter ere van heiligen en om hun voorspraak bij God te verkrijgen, zoals de Kerk bedoelt,

hij zij verdoemd.

Canon 6 over het H. Misoffer
Als iemand zegt:

de canon van de Mis bevat dwalingen en moet derhalve afgeschaft worden,

hij zij verdoemd

Canon 7 over het H. Misoffer
Als iemand zegt:

de plechtigheden (caeremonias), gewaden en uiterlijke tekenen, welke in de Misviering door de katholieke Kerk gebruikt worden, zijn meer stimulatoren (irritabula) tot goddeloosheid, als een dienst (officium) aan de godsvrucht,

hij zij verdoemd.

Canon 8 over het H. Misoffer
Als iemand zegt:

Missen waarin alleen de priester sacramenteel communiceert zijn onwettig en moeten derhalve afgeschaft worden,

hij zij verdoemd.

Canon 9 over het H. Misoffer
Als iemand zegt:

 • de ritus van de roomse Kerk, waarin met gedempte stem een deel van de canon en de consecratiewoorden worden uitgesproken, moet veroordeeld worden,
 • of de Mis mag alleen maar in de volkstaal gecelebreerd worden;
 • of bij de offering van de wijn in de kelk, moet geen water worden bijgemengd, omdat het tegen de instelling door Christus zou zijn,

hij zij verdoemd.

Zie ook:
Dossier Concilie van Trente

Document

Naam: SESSIO XXII - DOCTRINA DE SANCTISSIMO MISSAE SACRIFICIO
22e Zitting - Over het allerheiligst Misoffer
Soort: Concilie van Trente
Datum: 17 september 1562
Copyrights: © 2005, Stg. InterKerk, Wassenaar
(Werkvertaling) Letterlijk uit het Latijn
Bewerkt: 26 april 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test