• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Aangezien onder het Eerste Verbond (volgens de apostel Paulus) wegens de onmacht van het levieten priesterschap er geen voltooiing was, past het (door God de Vader van alle barmhartigheid zo geregeld) dat een andere priester, "naar de orde van Melchisedech" (Ps. 109, 4)(Hebr. 5, 6.10)(Hebr. 7, 11)(Gen. 14, 18) is opgestaan, onze Heer Jezus Christus, die zovelen, die geheiligd zouden moeten worden, te vervolmaken (Hebr. 10, 14) en tot volkomenheid zou kunnen brengen.

Deze, onze God en Heer, derhalve heeft weliswaar Zichzelf eens voor allemaal op het altaar van het kruis, door de intredende dood, Zich aan God de Vader willen offeren Vgl. Heb. 7, 27 om voor iedereen (dezelfde) eeuwige verlossing te bewerken, want door de dood kon Zijn priesterschap toch niet worden uitgedoofd Vgl. Heb. 7, 24

heeft Hij bij het laatste Avondmaal, in de nacht waarin Hij werd overgeleverd (1 Kor. 11, 23);

 • om aan zijn geliefde Bruid, de Kerk, een zichtbaar offer (zoals het de natuur van mensen eist);
 • na te laten,
 • waarin datgene wat éénmaal op bloedige wijze op het kruis voltrokken is, wordt tegenwoordig gesteld (representaretur),
 • en waarin de herinnering (memoria) van Hem, tot aan het einde van de tijd zou blijven voortduren
 • en zijn heilbrengende kracht van vergeving der zonden, welke door ons dagelijks worden begaan, zou worden toegevoegd.
 • zich voor eeuwig als Priester naar de orde van Melchisedek Vgl. Ps. 110, 4 Vgl. Heb. 5, 6 Vgl. Heb. 7, 17 aangesteld, verklarend:

Zijn Lichaam en Bloed onder de gedaanten van brood en wijn heeft Hij God, Zijn Vader opgedragen en hen onder dezelfde tekenen (symbolis) aan de apostelen (die Hij toen als priesters van het Nieuwe Verbond aanstelde) aangereikt,

 • opdat zij zouden ontvangen, en aan hen en hun opvolgers in het priesterschap,
 • opdat zij zouden opdragen, heeft Hij bevolen door deze woorden: "doet dit tot Mijn gedachtenis" (Lc. 22, 19)(1 Kor. 11, 24) ... enz,

zoals altijd de katholieke Kerk heeft begrepen en heeft onderwezen. Canon 2

Want door de viering van het oude Pascha, wat de menigte van de zonen van Israël als herinnering (memoriam) aan hun uittocht uit Egypte offerden Vgl. Ex. 12 heeft Hij het nieuwe Pascha ingesteld: door Zich, handelend door (ab) de Kerk, door middel van de priesters onder zichtbare tekens (visibilibus signis) zelf te moeten offeren, ter nagedachtenis aan Zijn heengaan uit deze wereld naar de Vader, toen Hij ons heeft verlost door het vergieten van Zijn eigen Bloed, en ons heeft verlost uit "de macht van de duisternis en heeft overgebracht naar Zijn rijk." (Kol. 1, 13)

En dit is voorzeker het reine offer, dat door geen onwaardigheid, of slechtheid, van diegene die het opdragen, kan worden verontreinigd, wat de Heer, door Maleachi heeft gezegd: Van de opkomst der zon tot aan haar ondergang, is mijn naam groot onder de volkeren; overal wordt aan mijn naam een reine offergave gebracht Vgl. Mal. 1, 11 en waar de apostel zonder tweeduidigheid op zinspeelt, wanneer hij schrijft aan de Korinthiërs, waarbij hij zegt: het is niet mogelijk voor hen, die door deelname aan de tafel van demonen zijn verontreinigd, dat zij kunnen deelnemen aan de tafel des Heren Vgl. 1 Kor. 10, 21 , waarbij beide keren onder tafel het altaar te verstaan is.

Dit is tenslotte dat (offer) wat door verschillende gelijkenissen van offers, ten tijde van de natuur en van de wet, is voorafgebeeld Vgl. Gen. 4, 4 Vgl. Gen. 8, 20 Vgl. Gen. 12, 8 Vgl. Gen. 22, 1-19 namelijk alle dingen, omdat door haar zijn voorafgebeeld, als het ware de voleinding en de volkomenheid van hen allen omarmd

Document

Naam: SESSIO XXII - DOCTRINA DE SANCTISSIMO MISSAE SACRIFICIO
22e Zitting - Over het allerheiligst Misoffer
Soort: Concilie van Trente
Datum: 17 september 1562
Copyrights: © 2005, Stg. InterKerk, Wassenaar
(Werkvertaling) Letterlijk uit het Latijn
Bewerkt: 26 april 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test