• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Vanuit deze, universeel erkende, natuurlijke symboliek, beschrijft de Bijbel de ingrepen en de beloften van God door middel van het water. De mogelijkheid van de vergeving van de zonden ligt niet in het water op zich, zoals de heilige Ambrosius aan de pasgedoopten verklaarde: “Jullie hebben het water gezien, maar niet alle water geneest: alleen het water dat de bevestiging van Christus heeft, geneest. (...) De werking is van het water, de werkdadigheid is van de Heilige Geest”. H. Ambrosius van Milaan, Boek, Over de Sacramenten, De Sacramentis (1 jan 387). 1, 15

Om die reden smeekt de Kerk om de werking van de Heilige Geest over het water “zodat zij die daarin gedoopt worden, met Christus begraven worden in de dood en met Hem verrijzen tot onsterfelijk leven”. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Het Doopsel van kinderen - editio typica altera, Ordo Baptismi Parvulorum (29 aug 1973), 60 Het zegeningsgebed zegt dat God het water bereid heeft “om teken van het Doopsel” te zijn en herinnert aan de voornaamste Bijbelse voorafbeeldingen: in het begin van de wereld joeg de Geest als een storm over het water; het water ontving van Hem zijn levenskracht. Vgl. Gen. 1, 1-2 De zondvloed betekende het einde van de zonde en het begin van een nieuwe geboorte. Vgl. Gen. 7, 6-8, 22 Het nageslacht van Abraham trok droogvoets door de Rode Zee, toen zij uit de Egyptische slavernij werden bevrijd. Vgl. Ex. 14, 15-31 In verband met Jezus wordt herinnerd aan zijn doop in de Jordaan. Vgl. Mt. 3, 13-17 Later, toen Jezus aan het kruis hing, vloeide water en bloed samen uit zijn zijde. Vgl. Joh. 19, 31-37 Na zijn verrijzenis droeg Hij zijn leerlingen op alle volkeren te dopen in naam van de Drie-eenheid. Vgl. Mt. 28, 19 Gesterkt door dergelijke gedachtenis wordt God gevraagd in het doopwater de genade van de gestorven en verrezen Christus te storten. Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Het Doopsel van kinderen - editio typica altera, Ordo Baptismi Parvulorum (29 aug 1973), 60 Zo wordt het water veranderd in water dat vervuld is van de kracht van de Heilige Geest. En met dit van kracht van de Geest vervulde water dopen wij de mensen, dopen wij de volwassenen, de kindjes, allen.

Document

Naam: H. DOOPSEL 4. - BRON VAN LEVEN
Catechesereeks over het H. Doopsel - Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Audiëntie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 2 mei 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 10 juni 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test