• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

ALS DE GRAANKORREL NIET IN DE AARDE VALT EN STERFT, BLIJFT HIJ ALLEEN. MAAR ALS HIJ STERFT, BRENGT HIJ VEEL VRUCHT VOORT. (JOH. 12, 24)
Hoogfeest van de Verrijzenis van Onze Heer Jezus Christus 2018 - Loggia van de Sint Pietersbasiliek

Dierbare broeders en zusters, zalig Pasen!

Jezus is opgestaan uit de doden. 

In heel de wereld klinkt deze aankondiging in de Kerk samen met het alleluia-gezang: Jezus is de Heer, de Vader heeft Hem weer tot leven gewekt en Hij zal altijd leven te midden van ons. Alleluia! 

Jezus zelf had zijn dood en verrijzenis al aangekondigd met het beeld van de graankorrel. Hij zei: “Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort” (Joh. 12, 24). En precies dat is gebeurd: Jezus, de graankorrel door God gezaaid in de voren van de aarde is gestorven, gedood door de zonde in de wereld. Hij is twee dagen in het graf gebleven, maar in zijn dood besloten lag de volle kracht van Gods liefde die op de derde dag vrijgekomen is en zich heeft geopenbaard. Die dag vieren we vandaag: het Paasfeest van Christus de Heer. 

Wij Christenen geloven en weten dat Christus’ verrijzenis de ware hoop van de wereld is, die niet teleurstelt. Het is de kracht van de graankorrel, van de liefde die neerdaalt en zich tot het einde geeft, en de wereld daadwerkelijk vernieuwt. Die kracht draagt ook vandaag nog vrucht in de voren van onze geschiedenis die getekend is door zoveel onrecht en geweld. Hij draagt de vrucht van hoop en waardigheid waar ellende en uitsluiting heersen, waar honger heerst en geen werk is, bij vluchtelingen en asielzoekers die door de huidige wegwerpcultuur zo vaak afgewezen worden, en bij de slachtoffers van drugshandel, mensenhandel en moderne slavernij. 

Midden-Oosten

Vandaag vragen wij vruchten van vrede voor de hele wereld, te beginnen met het geliefde en zo gekwelde Syrië, waar de bevolking uitgeput is door een oorlog zonder einde in zicht. Moge deze Pasen het licht van de Opgestane Heer het geweten verlichten van alle verantwoordelijke politici en militairen, opdat er onmiddellijk een einde komt aan de uitroeiing, opdat de mensenrechten zouden gerespecteerd worden en onze broeders zusters daar de zo nodige hulp kunnen krijgen, terwijl ook de juiste omstandigheden geschapen worden voor de terugkeer van hen die verdreven zijn.

We roepen op tot vruchten van verzoening voor het Heilige Land dat ook in deze dagen lijdt onder conflicten die de weerlozen niet sparen, voor Jemen en heel het Midden-Oosten, opdat dialoog en wederzijds respect de bovenhand krijgen over verdeeldheid en geweld. Mogen onze broeders in Christus, die vaak lijden onder geweld en vervolging, lichtend getuige zijn van de Verrezene en de zege van goed over kwaad.

Afrika

We smeken vandaag om vruchten van hoop voor wie smacht naar een waardiger leven, vooral in de delen van het Afrikaans continent, die door honger, diepgewortelde conflicten en terrorisme geteisterd worden. Moge de vrede van de Verrezene de wonden in Zuid-Soedan helen, en de harten openstellen voor dialoog en wederzijds begrip. Laten we de slachtoffers van dat conflict niet vergeten, vooral de kinderen. Laat er solidariteit zijn voor de velen die gedwongen hun land verlaten en die het hoognodige om te overleven nog niet hebben.

Aziƫ

Wij smeken om vruchten van dialoog voor het Koreaans schiereiland, opdat de gesprekken bijdragen aan harmonie en vrede in de regio. Laten zij die directe verantwoordelijkheid dragen met wijsheid en inzicht handelen, om het welzijn van het Koreaanse volk te bevorderen, en met de internationale gemeenschap vertrouwensbanden op te bouwen.

Oost-Europa

Wij vragen om vruchten van vrede voor Oekraïne opdat er meer stappen richting eendracht worden gezet, en de humanitaire initiatieven die ’t volk zo hard nodig heeft door kunnen gaan.

Zuid-Amerika

Wij smeken om vruchten van troost voor het Venezolaanse volk dat, zoals zijn Herders schrijven, vreemdeling in eigen land is geworden. Moge het door de kracht van de Verrijzenis van de Heer Jezus de juiste, vreedzame en menselijke weg vinden om zo snel mogelijk uit de politieke en humanitaire crisis te raken die het land in zijn greep houdt. En moge er opvang en steun zijn voor diegenen die gedwongen zijn hun vaderland te verlaten.

Moge de Opgestane Heer vruchten van nieuw leven brengen voor de kinderen die door oorlog en honger opgroeien zonder hoop, zonder onderwijs en zonder zorg, en ook voor de ouderen die weggeworpen worden door een egoïstische cultuur die aan de kant zet wie niet meer ‘productief’ is.

Wij vragen om vruchten van wijsheid voor degenen in de hele wereld die politieke verantwoordelijkheid dragen, opdat ze altijd de menselijke waardigheid respecteren en zich met toewijding inzetten voor het algemeen welzijn en zorgen voor ontwikkeling en veiligheid voor hun staatsburgers.

Dierbare broeders en zusters, 

Ook aan ons, zoals aan de vrouwen die naar het graf kwamen, wordt gevraagd: “Wat zoekt ge de Levende bij de doden? Hij is niet hier, Hij is verrezen.” (Lc. 24, 5-6) De dood, de eenzaamheid en de angst zijn niet langer het laatste woord. Er is een woord dat verdergaat, en dat alleen God kan uitspreken. Het is het woord van de verrijzenis. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Bij de viering van de Kruisweg in het Colosseum, Adoramus Te, Christe, et benedicimus Tibi, quia per sanctam Crucem tuam redemisti mundum (18 apr 2003) Met de kracht van Gods liefde kan de verrijzenis het kwaad overwinnen, de schuld wegwassen, de zondaars hun onschuld teruggeven en de bedroefden hun vreugde, de haat verdrijven, de machthebbers vermurwen, en eendracht en vrede brengen. Paaslofzang Exsultet

Iedereen een Zalig Pasen!

Document

Naam: ALS DE GRAANKORREL NIET IN DE AARDE VALT EN STERFT, BLIJFT HIJ ALLEEN. MAAR ALS HIJ STERFT, BRENGT HIJ VEEL VRUCHT VOORT. (JOH. 12, 24)
Hoogfeest van de Verrijzenis van Onze Heer Jezus Christus 2018 - Loggia van de Sint Pietersbasiliek
Soort: Paus Franciscus - Urbi et Orbi
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 1 april 2018
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test