• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

Binnen het grote kader van de heiligheid die de Zaligsprekingen ons in Matteüs 25, 31-46 (Mt. 25, 31-46) ons voorhouden, zou ik enkele kenmerken of spirituele uitdrukkingen bijeen willen zetten die naar mijn oordeel onmisbaar zijn om de levensstijl te begrijpen waartoe de Heer ons oproept. Ik zal niet blijven stilstaan bij het uitleggen van de middelen van heiliging die wij al kennen: de verschillende wijzen van gebed, de kostbare Sacramenten van de Eucharistie en van de Verzoening, het aanbieden van de offergaven, de verschillende vormen van devotie, de geestelijke leiding en zoveel andere. Ik zal alleen verwijzen naar enkele aspecten van de roeping tot heiligheid waarvan ik hoop dat ze op een bijzondere wijze weerklinken.

Deze kenmerken waar ik de aandacht op wil vestigen, kunnen niet alle een model van heiligheid vormen, maar er zijn vijf grote manifestaties van liefde voor God en de naaste die ik als van bijzonder belang beschouw op grond van enkele risico’s en beperkingen van de cultuur van vandaag. In deze laatste manifesteren zich:

  • een nerveuze en gewelddadige onrust die ons uit elkaar drijft en verzwakt;
  • negativiteit en triestheid;
  • gemakzuchtige, consumptistische en egoïstische laksheid;
  • individualisme, en
  • zeer veel vormen van valse spiritualiteit zonder ontmoeting met God die op de huidige religieuze markt heersen.

Document

Naam: GAUDETE ET EXSULTATE
Verheugt u en jubelt - Over de roeping tot heiligheid in deze wereld
Soort: Paus Franciscus - Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Werkvert. vanuit het Italiaans: drs. Kretzers
Bewerkt: 9 mei 2020

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test