• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

Dit houdt voor de Christenen een gezonde en voortdurende onvoldaanheid in. Ook al zou troost geven aan één enkele persoon reeds al onze krachtsinspanningen rechtvaardigen, dan is dat niet voldoende. De bisschoppen van Canada hebben dit duidelijk bevestigd door in het Bijbels onderricht betreffende het Heilig Jaar bijvoorbeeld te laten zien dat het niet alleen erom gaat enkele goede daden te doen, maar een maatschappelijke verandering te zoeken:

“Opdat ook de komende generaties bevrijd worden, zou het doel natuurlijk moeten zijn het herstel van rechtvaardige maatschappelijke en economische systemen, opdat er geen uitsluiting meer kan zijn”. Canada, Commissie voor Maatschappelijke Aangelegenheden, Open brief aan de leden van het parlement, The Common Good or Exclusion: A Choice for Canadians (1 feb 2001), 9

Document

Naam: GAUDETE ET EXSULTATE
Verheugt u en jubelt - Over de roeping tot heiligheid in deze wereld
Soort: Paus Franciscus - Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Werkvert. vanuit het Italiaans: drs. Kretzers
Bewerkt: 9 mei 2020

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test