• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

GAUDETE ET EXSULTATE
Verheugt u en jubelt - Over de roeping tot heiligheid in deze wereld

Terwijl aan de geautoriseerde Nederlandstalige vertaling gewerkt wordt kunt u deze betreffende Apostolische Exhortatie lezen in de versies van het Vaticaan:

08-07-2018: Een Nederlandse werkvertaling is nu compleet geplaatst op deze website. Dit in afwachting van de geautoriseerde vertaling waaraan de, namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie werkende, doctrinaire commissie bezig is en die via Adveniat gepubliceerd zal worden.

25-06-2018: De gedrukte versie van de Vlaamse editie (zonder registers) is inmiddels te bestellen voor €6,80 (excl. verzendkosten).
08-07-2018: Bij deze versie kunt u separaat de door deze website geproduceerde "Registers" bestellen voor €2,-. De "Registers", met verwijzingen naar alineanummers (dus niet naar pagina's en daardoor bij diverse uitgaven bruikbaar), bestaan uit (zie ook een voorbeeld van de registers
) :

  • Trefwoordenlijst (gebaseerd op de versie die we hier publiceren, maar in veel gevallen ook bruikbaar bij de Vlaamse versie)
  • Lijst met Persoonsnamen
  • Documentreferenties (naar welke documenten wordt in de tekst verwezen)
  • Bijbelreferenties (welke citaten uit de H. Schrift worden gebruikt)

31-07-2018: De geautoriseerde Nederlandstalige vertaling kan besteld worden op rkkerk.nl en kost €15,00 (incl. verzendkosten en excl. behandelkosten ad €1,10 per stuk en €0,83 porto om de bestelling per post te verzenden: dus totaal €16,93). Naast de Exhortatie (incl. onze Registers) wordt erin opgenomen Congregatie voor de Geloofsleer
Placuit Deo
Het heeft God behaagd - Over het christelijke heil
(22 februari 2018)
en enkele andere documenten over 'heiligheid'.

Dezelfde uitgave is voor €17,95 (inclusief verzendkosten) te bestellen via de website van de uitgever Adveniat.

Enkele samenvattingen, opinies en analyses

Berichtgeving over de Exhortatie:

Deze Exhortatie kan tevens gelezen worden in het licht van hetgeen de Congregatie voor de Geloofsleer in haar brief Congregatie voor de Geloofsleer
Placuit Deo
Het heeft God behaagd - Over het christelijke heil
(22 februari 2018)
gezegd heeft aangaande het christelijk heil.

“Verheugt u en juicht” (Mt. 5, 12), zegt Jezus tot hen die worden vervolgd of vernederd om zijnentwil. De Heer vraagt alles en wat Hij biedt, is het ware leven, het geluk waarvoor wij zijn geschapen. Hij wil dat wij heilig zijn, en verwacht niet dat wij ons tevreden stellen met een middelmatig, verwaterd, onsamenhangend bestaan. In werkelijkheid is vanaf de eerste bladzijden van de Bijbel op verschillende wijzen de roeping tot heiligheid aanwezig. Zo nodigde de Heer Abraham uit: “Richt uw schreden naar Mij en gedraag u onberispelijk” (Gen. 17, 1).

Men moet hier niet een verhandeling verwachten over heiligheid met zeer veel definities en distincties die dit belangrijke thema zouden kunnen verrijken, of met analyses die men omtrent de middelen van heiligmaking zou kunnen maken. Mijn nederig doel is nogmaals de roeping tot heiligheid te laten weerklinken en te trachten deze vorm te geven in de huidige context met zijn risico’s, uitdagingen en mogelijkheden. Want de Heer heeft ieder van ons uitverkoren “om” in liefde “heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht” (Ef. 1, 4).

Document

Naam: GAUDETE ET EXSULTATE
Verheugt u en jubelt - Over de roeping tot heiligheid in deze wereld
Soort: Paus Franciscus - Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Werkvert. vanuit het Italiaans: drs. Kretzers
Bewerkt: 9 mei 2020

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test