• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Met deze catechese komt een einde aan de cyclus gewijd aan de Mis, die de eigenlijke gedachtenis is – niet slechts als herinnering – de herbeleving van het lijden en de verrijzenis van Jezus. Paus Franciscus, Audiëntie, Catechesereeks over de Heilige Mis - Sint Pietersplein, H. Mis 14. - Eucharistische liturgie: IV. De Communie (21 mrt 2018). Vorige keer hadden we het over de Communie en over het gebed na de Communie. Na dit gebed wordt de Mis beëindigd met de zegen van de priester en de wegzending van het volk. Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008, Institutio Generalis Missalis Romani (18 mrt 2002), 90 Zoals ze begint met het kruisteken, in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, zo wordt de Mis, als liturgische daad, bezegeld in naam van de Drie-eenheid.

We weten echter heel goed dat wanneer de Mis eindigt de inzet voor het christelijk getuigenis begint. Christenen gaan niet naar de Mis om een wekelijkse verplichting na te komen en er verder geen aandacht aan te besteden, neen. Christenen gaan naar de Mis om deel te nemen aan het Lijden en aan de Verrijzenis van de Heer en zo waarachtiger als Christenen te leven. Dan begint de inzet voor het christelijk getuigenis. We verlaten het kerkgebouw om “in vrede te gaan” en de zegen van God in de dagelijkse bezigheden aanwezig te brengen, in onze huizen, in de werkmiddens, in de zorgen voor de aardse stad, “de Heer verheerlijkend door ons leven”. Als we echter het kerkgebouw verlaten, kletsend over “zie die daar, zie die zo” met veel blabla dan is dat een teken dat de Mis niet in mijn hart is binnengekomen. Waarom? Omdat ik niet in staat ben het christelijk getuigenis te beleven. Telkens wanneer ik de Mis verlaat, moet ik beter buitenkomen dan dat ik ben binnengegaan. Met meer kracht, met meer wil om het christelijk getuigenis te geven. Door middel van de Eucharistie komt de Heer Jezus in ons, in ons hart en in ons vlees, zodat de Christenen "de gave van het geloof, die zij op Pasen ontvangen hebben trouw blijven in heel hun leven”. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Editio typica tertio emendata 2002/2008, Missale Romanum (6 okt 2008). Collectagebed van Paasmaandag

Document

Naam: H. MIS 15. - DE SLOTRITUS
Catechesereeks over de Heilige Mis - Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Audiëntie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 4 april 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 9 mei 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test