• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De prediking van de eerste geloofswaarheden en van de uitersten
Er is dus geen tijd meer te verliezen om uit alle macht dit afglijden van onze eigen mensen naar de ongodsdienstigheid tegen te gaan en de geest van gebed en boete te doen herleven. De prediking van de eerste geloofswaarheden en van de uitersten heeft tegenwoordig niet alleen niets van haar opportuniteit verloren, zij is veeleer meer dan ooit noodzakelijk en urgent geworden. Ook de preek over de hel. Men moet natuurlijk dit onderwerp met waardigheid en met verstand behandelen. Maar wat de inhoud zelf van deze waarheid betreft, heeft de Kerk voor God en de mensen de heilige plicht, haar onverbloemd te verkondigen en te onderwijzen, zoals Christus haar heeft geleerd, en geen enkele tijdsomstandigheid kan de gestrengheid van deze plicht verminderen. Hij bindt het geweten van iedere priester, die in de gewone of buitengewone zielzorg er mee belast is, de gelovigen te onderwijzen, te vermanen en te leiden. Weliswaar is het verlangen naar de hemel in zich een volmaaktere beweegreden dan de vrees voor de eeuwige straffen; maar daaruit volgt niet, dat deze beweegreden ook voor alle mensen de krachtdadigste is om hen van de zonde af te schrikken en hen tot God te bekeren.
Alleen door gebed en offergeest staat men sterk

Overweegt, beminde zonen, de woorden, die de Heer op de vooravond van zijn lijden tot de apostel Petrus richtte: "Zie de satan tracht u te ziften als tarwe" (Lc. 22, 31); woorden van een indrukwekkende betekenis voor de tijd, waarin wij leven. Zij gelden niet alleen voor de herders, maar ook voor de gehele kudde. Bij de verschrikkelijke godsdienstige tegenstellingen, waarvan wij getuige zijn, kan men alleen maar vast rekenen op gelovigen, die bidden en er zich op toe leggen, zelfs ten koste van grote offers hun leven gelijkvormig te maken aan Gods wet. Alle anderen stellen zich in de geestelijke orde - en hierover gaat het - bloot aan de slagen van de vijand.

Document

Naam: IL SANTO TEMPO
Tijdens de ontmoeting met de Vastenpredikers van de stad Rome
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 23 maart 1949
Copyrights: © 1956, Ecclesia Docens, uitg. Gooi & Sticht 0758
Vert.: Chr. Oomen, M. Mulders C.ss.R. en J. Kahmann C.ss.R.; in samenw. met J. Mulders C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test