• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De blijde verering die door de huidige Kerk wordt voorbehouden aan de Moeder van God, mag - in het licht van de reflectie over het mysterie van Christus en zijn eigen natuur - niet de figuur vergeten van een Vrouw Vgl. Gal. 4, 4 , de Maagd Maria, die de Moeder van Christus en tegelijk Moeder van de Kerk is.

Dat was op een of andere wijze al aanwezig in het kerkelijk gevoel vanaf de anticiperende woorden van de heilige Augustinus en van de heilige Leo de Grote. De eerste zegt immers dat Maria de moeder is van de leden van de Kerk, omdat zij met haar liefde heeft meegewerkt aan de wedergeboorte van de gelovigen in de Kerk; de ander wijst er vervolgens op, wanneer hij zegt dat de geboorte van het Hoofd ook de geboorte van het Lichaam is, dat Maria tegelijkertijd moeder van Christus, de Zoon van God, en moeder van de ledematen van Zijn mystiek lichaam, dat wil zeggen de Kerk, is. Deze overwegingen vloeien voort uit het goddelijk moederschap van Maria en haar innige vereniging met het werk van de Verlosser, dat zijn hoogtepunt vindt in het uur van het kruis.

De Moeder die bij het kruis stond Vgl. Joh. 19, 25 , aanvaardde immers het testament van liefde van haar Zoon en nam alle mensen, verpersoonlijkt door de geliefde leerling, op als kinderen die moesten herboren worden tot het goddelijk leven en zij werd zo de liefdevolle voedster van de Kerk, die Christus aan het kruis, toen Hij de Geest uitzond, geboren deed worden. Op Zijn beurt koos Christus in de geliefde leerling alle leerlingen uit als plaatsvervangers van zijn liefde jegens zijn Moeder, toen Hij haar aan hen toevertrouwde om haar met kinderlijke liefde op te nemen.

Document

Naam: LAETITIAE PLENA
Invoering van de gedachtenis ‘Maria, Moeder van de Kerk’ in de Romeinse kalender
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Robertus Kard. Sarah
Datum: 11 februari 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / NRL
Vert. uit Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers; alineanummering en aanvullende noten: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test