• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Drie urgentie – punten

Het eerste betreft de onlosmakelijke band tussen de huwelijksliefde en de dienst aan het leven.

Het is een absolute noodzaak dat de pastorale activiteit van de Christelijke gemeenschap zich voltrek in een volledige touw aan de leer van de encycliek H. Paus Paulus VI - Encycliek
Humanae Vitae
Het menselijk leven en geboorteregelingen
(25 juli 1968)
en van de apostolisch aansprong H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Familiaris Consortio
Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd
(22 november 1981)
. Het zou een ernstige dwaling zijn wanneer men de pastorale vereisten zou willen uitspelen tegen het leerstellige onderricht. De eerste dienst immers die de Kerk te vervullen heeft jegens de mens, is hem de waarheid zeggen: die waarheid die zij niet zelf bedacht heeft en waar zij eveneens naad willekeur over kan beschikken. Daarmee opent zich een breed terrein van pastorale, inzet vooral met betrekken tot voorbereiding van de jongeren op het huwelijk.

Het tweede betreft de onlosmakelijke band tussen de dienst aan het leven en de zending tot opvoeding.

Aan het gezin komt de oorspronkelijke plicht tot de menselijke persoon op te voeden. In de vervulling van deze plicht kan door niemand vervangen worden maar heeft het recht geholpen te worden door alle openbare er alle openbare en privé-instelling, met eerbieding van de vijand van de ouders om hun eigen kinderen op te voeding vervolgens eigen overtuigen.

Het derde betreft de taak die het gezin heeft ten aanzien van zowel de burgerlijke samenleving als de Kerk.

Wat de eerste betreft, moet het gezin worden verdedigd tegen elke poging tot willekeurige inperking van zijn plaats in het menselijk leven. Het gezin is immers, zoals ik al gezegd heb, de eerste vormingschool voor de mens. Wanneer dan ook de burgerlijke samenleving de volle waarheid aangaande het gezin erkent, bezit het daarmee in het gezin een van de belangrijkste bouwsteen van de beschaving. En wat vervolgens de betrekking met de Kerk aangaat: voor de kerkelijke zending van het gezin is noodzakelijk de gehuwde steeds meer te vormen in de verantwoordelijkheid die zij krachten het sacrament van het huwelijk hebben, om namelijk op hun eigen wijze het Lichaam van Christus op te bouwen.

Document

Naam: EEN SCHOOL IN MENSELIJK GELOOF - OVER HET GEZINSAPOSTOLAAT EN ZIJN BEGINSELEN
Toespraak tot de eerste plenaire vergadering van de Pauselijke Raad voor het Gezin
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 30 mei 1983
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test