• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Een waarachtige gemeenschap van personen

Binnen de context van de zending van de Kerk neemt de Pauselijke Raad voor het Gezin een duidelijk omschrijving plaats in door de taak die haar is toevertrouwd, om namelijk

"De pastorale zorg voor de gezinnen te bevorderen en het specifieke apostolaat van het gezin door de leer het onderricht van het kerkelijke leergezag in praktijk te brengen, opdat de christelijke gezinnen hun plicht tot opvoeden, evangeliseren en apostolaat verrichten, kunnen volbrengen" Paus Johannes Paulus II, Motu Proprio voor de oprichting van de Pauselijke Raad voor het gezin "Familia a Deo instituta", 9 mei 1981, Act Apostolicae Sedis, 73 (1981) 443

Het gezin is, -zoals ik al vaker bij andere gelegenheden heb gezegd- voor de mens de eerste en grondleggende school in menselijkheid en geloof. In deze zin vormt het de basis-cel van zowel de menselijke samenleving als van de Kerk. Dat is de reden waarom het gezin recht heeft op hulp teneinde zijn wezenlijke taken ook te kunnen uitoefenen. De Pauselijke Raad voor het Gezin is in de Kerk het centrale organisme waarnaar deze heel eigen dienst voor de gezinnen is toevertrouwd. Als eerste plenaire bijeenkomst hebt u, heel passend, gekozen voor "de taak van het christelijk gezin" en daarbij als uitgangspunt en richtlijn de apostolische aansprong H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Familiaris Consortio
Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd
(22 november 1981)
genomen (deel III). Vanuit het geloof bezien, en rekening houdend met de omstandigheden waarin het gezin tegenwoordig leeft, moet uw aandacht zich noodzakelijkerwijs vooral op bepaalde punten concentreren.

De zojuiste genoemde apostolische aansprong heeft onderstreept dat "het gezin, gesticht en bezield door de liefde, een gemeenschap is van personen: van de gehuwde man en vrouw, van de ouders en de kinderen, van de verwanten. Zijn eerste taak is het, getrouw de werkelijkheid van onderlinge "communio" te beleven in een volhardende ingezet voor de ontplooiing van een waardige gemeenschap van personen" H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 18.

Welnu, aan de basis van de pastorale activiteit voor het gezin moeten de waarheid en het daaruit voortvloeide ethische handelen worden geplaatst van deze op de huwelijks – en gezinsleven steunende persoonsgemeenschap. Vandaar dat de eerste taak van de Pauselijke Raad van het Gezin erin bestaat er zich voor in te zetten dat deze waarheid en deze ethiek steeds dieper en door steeds meer gezinnen in de Kerk worden gekund en beleefd, en ze bovendien te verdedigen tegen de steeds weer terugkerend bekoringen en er bekentenis van te reduceren. In dit verbaant staan er vandaag de dag een aantal "urgentie –punten" waar de Pauselijke Raad voor het Gezin bijzondere aandacht moet besteden.

Document

Naam: EEN SCHOOL IN MENSELIJK GELOOF - OVER HET GEZINSAPOSTOLAAT EN ZIJN BEGINSELEN
Toespraak tot de eerste plenaire vergadering van de Pauselijke Raad voor het Gezin
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 30 mei 1983
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test