• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Dierbare broeders en zusters, goedendag!

We gaan verder met de catechese over de Heilige Mis. We waren bij de Lezingen aanbeland.

De dialoog van God en zijn volk, die zich in de Mis ontplooit in de Liturgie van het Woord, bereikt zijn hoogtepunt in de verkondiging van het Evangelie. Dit wordt voorafgegaan door de zang van het Alleluja – of, in de Veertigdagentijd, een andere tussenzang – “waarmee de samengekomen gelovigen de Heer die in het Evangelie tot hen zal spreken, ontvangen” Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008, Institutio Generalis Missalis Romani (18 mrt 2002), 62 Zoals de geheimen van Christus de hele Bijbelse openbaring belichten, zo is het Evangelie in de Dienst van het Woord het licht dat de Bijbelteksten helpt verstaan die er aan voorafgaan, zowel die van het Oude als die van het Nieuwe Testament. Want “ Christus is het centrum en de volheid van heel de Schrift en van heel de dienst van het Woord”. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Ordening voor de lezingen van de Mis - Editio typica altera, Ordo Lectionum Missae (21 jan 1981), 5 Altijd is Jezus Christus het centrum. Altijd.

Om die reden onderscheidt de liturgie het Evangelie van de andere lezingen en besteedt er bijzondere eer en verering aan. Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008, Institutio Generalis Missalis Romani (18 mrt 2002), 60.134 De lezing ervan is voorbehouden aan de gewijde bedienaar, die de lezing afsluit met het kussen van het boek; bij de lezing staat men recht en bekruist voorhoofd, lippen en borst; kaarsen en wierook vereren Christus die door de lezing van het Evangelie zijn werkdadig woord laat weerklinken. Door deze tekenen herkent de gemeenschap de aanwezigheid van Christus die tot haar “het goede nieuws” richt dat bekeert en verandert. Wat gebeurt is een rechtstreekse aanspraak; Dat blijkt uit de acclamaties bij de lezing: “Glorie zij U, Heer” en “Lof zij U, Christus”. N.v.d.r.: vertaling van de acclamaties naar het Klein Missaal, NRL 2014 We staan recht om naar het Evangelie te luisteren want het is Christus die spreekt. We zijn aandachtig want het is een rechtstreeks gesprek. Het is de Heer die tot ons preekt.

Document

Naam: H. MIS 9. - LITURGIE VAN HET WOORD: II. EVANGELIE EN HOMILIE
Catechesereeks over de Heilige Mis - Aula Paulus VI
Soort: Paus Franciscus - Audiƫntie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 7 februari 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test