• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Dierbare rechters van de Romeinse Rota, de nauwe band tussen het domein van het geweten en dat van de huwelijksprocedures, waarmee u dagelijks begaan bent, vraagt dat de beoefening van het recht niet herleid wordt tot een simpele uitvoering van bureaucratie. Als de Kerkelijke rechtbanken in die bekoring zouden vallen, zouden zij het christelijk geweten verraden. Ziedaar, waarom ik in de procedure van het processus brevior, niet alleen vermeld heb dat de waakzaamheid van de diocesane bisschop steeds evidenter zou zijn, maar dat ook hijzelf, als rechter in de Kerk die hem toevertrouwd is, in eerste instantie de gevallen van ongeldige huwelijken zou beoordelen. Wij moeten verhinderen dat het geweten van gelovigen die moeilijkheden hebben met hun huwelijk, zich niet sluit voor de weg van de genade. Dit objectief wordt bereikt door pastorale begeleiding, door gewetensvolle onderscheiding Vgl. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over vreugde van de liefde, Amoris Laetitia (19 mrt 2016), 242 en het werk van onze rechtbanken. Dit werk moet zich voltrekken met wijsheid en door het zoeken van de waarheid: alleen zo kan de ongeldig verklaring een bevrijding van het geweten met zich brengen.

Ik spreek nogmaals mijn dankbaarheid uit aan ieder voor het goede dat u doet voor het volk van God, door de dienstbaarheid van het recht. Ik roep Gods bijstand af over uw werk en geef u van harte de apostolische zegen.

Document

Naam: IN HET HEILIGDOM VAN HET GEWETEN VAN DE GELOVIGEN
Bij de opening van het gerechtsjaar 2018 van de Romeinse Rota - Sala Clementina
Soort: Paus Franciscus - Toespraak
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 29 januari 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Frans (zenit.org): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test