• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het domein van het geweten was heel dierbaar aan de Vaders van de laatste twee Bisschoppensynodes en heeft een sterke weerklank in de postsynodale apostolische Exhortatie Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Amoris Laetitia
Over vreugde van de liefde
(19 maart 2016)
. Dat is voortgevloeid uit het besef, dat bij de Opvolger van Petrus en de synodevaders gerijpt is, van de dwingende noodzaak dat de herders van de Kerk, de dringende verzoeken en verwachtingen van de gelovigen beluisteren, die hun geweten vele jaren het zwijgen hebben opgelegd en die door God en het leven geholpen werden om opnieuw een beetje licht te vinden door zich tot de Kerk te richten om vrede in hun geweten.

Het geweten speelt een doorslaggevende rol in engagerende keuzes waarmee verloofden geconfronteerd worden om een huwelijksband aan te gaan en op te bouwen en bijgevolg een gezin te stichten volgens Gods plan. De Kerk, een zeer tedere moeder, ut consulatur conscientiae, van gelovigen die naar de waarheid verlangen, heeft de noodzaak gezien om degenen die in de huwelijks- en gezinspastoraal werken, uit te nodigen te beseffen dat verloofden hulp nodig hebben om het intieme heiligdom van hun christelijk geweten op te bouwen en te behoeden. In dit verband wil ik doen opmerken dat ik in de twee documenten die uitgevaardigd werden in de vorm van een motu proprio, voor de hervorming van de huwelijksprocedure Vgl. Paus Franciscus, Motu Proprio, De Heer Jezus, barmhartige rechter - Enkele aanpassingen van het kerkelijk wetboek aangaande het huwelijksrecht, Mitis Iudex Dominus Iesus (15 aug 2015) Vgl. Paus Franciscus, Motu Proprio, De milde en barmhartige Jezus - Inzake enkele aanpassingen in het kerkelijk wetboek van de Oosterse Kerken aangaande het huwelijksrecht, Mitis et Misericors Iesus (15 aug 2015), een oproep gedaan heb om een diocesaan pastoraal onderzoek te verrichten, niet alleen om de procedure te versnellen maar ook om terecht de oorzaken en motieven te kennen die aan de oorsprong liggen van een mislukt huwelijk. Anderzijds werden in de apostolische exhortatie Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Amoris Laetitia
Over vreugde van de liefde
(19 maart 2016)
 pastorale wegen aangewezen om verloofden te helpen zonder vrees te onderscheiden en een daaruit voortvloeiende keuze te maken omtrent hun aanstaande huwelijksstaat en het gezinsleven. Daarom werd in de eerste vijf hoofdstukken de buitengewone rijkdom beschreven van de huwelijksovereenkomst volgens Gods plan in de Schrift en in de ervaring van de Kerk in de loop van de geschiedenis.

Document

Naam: IN HET HEILIGDOM VAN HET GEWETEN VAN DE GELOVIGEN
Bij de opening van het gerechtsjaar 2018 van de Romeinse Rota - Sala Clementina
Soort: Paus Franciscus - Toespraak
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 29 januari 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Frans (zenit.org): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test