• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Mijne Heren Kardinalen,
Eerbiedwaardige broeders in het bisschopsambt en het priesterschap,
Dierbare broeders en zusters,

Het is mij een genoegen u na de voltallige zitting van de Congregatie voor de Geloofsleer te mogen ontmoeten. Ik dank de prefect voor zijn inleiding waarin hij de hoofdlijnen van uw activiteit van de laatste twee jaren heeft samengevat. Ik ben tevreden met uw delicate dienst die beantwoordt aan de bijzondere band van uw dicasterium met het ambt van de Opvolger van Petrus, die geroepen is om zijn broeders in het geloof en de Kerk, in eenheid te bevestigen. Ik dank u voor uw dagelijkse inzet ter ondersteuning van het leergezag van de bisschoppen, voor de bescherming van het rechtlijnig geloof en de heiligheid van de sacramenten, in al de verschillende kwesties die vandaag veel pastorale onderscheiding vereisen, zoals het onderzoek  van zaken met betrekking tot graviora delicta en de ontbinding van de huwelijksband in favorem dei.

Document

Naam: WAARSCHUWING TEGEN DE WIL VAN DE MENS OM MACHT TE HEBBEN OVER HET LEVEN
Tot de deelnemers aan de algemene vergadering van de Congregatie voor de Geloofsleer - Sala Clementina
Soort: Paus Franciscus - Toespraak
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 26 januari 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Frans (zenit.org): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test