• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Men moet alle steun geven aan Conferenties of Raden van Hogere Oversten, die door de H. Stoel zijn opgericht en die zo krachtig er toe kunnen bijdragen het doel van de diverse instituten volmaakter te bereiken, een intensere samenwerking tot stand te brengen voor het welzijn van de Kerk, de zielzorgers billijker over een bepaald gebied te verdelen en ook om de gemeenschappelijke belangen van de religieuzen te behartigen in een juiste coördinatie en samenwerking met de bisschoppenconferenties wat betreft de uitoefening van het apostolaat.

Dergelijke Conferenties kunnen ook opgericht worden voor de seculiere instituten.

Document

Naam: PERFECTAE CARITATIS
Over de vernieuwing en aanpassing van het religieuze leven
Soort: 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Datum: 28 oktober 1965
Copyrights: © 1965, Ecclesia Docens 0723, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 12 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test