• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Autonome instituten en kloosters zullen naargelang het wenselijk is en met goedkeuring van de H. Stoel onderling federaties aangaan, indien ze enigermate tot dezelfde religieuze familie behoren; of unies, indien ze ongeveer dezelfde constituties en gebruiken of eenzelfde geest bezitten, vooral als hun getalsterkte niet groot is; of associaties, indien ze dezelfde of gelijksoortige uiterlijke werkzaamheden verrichten.

Document

Naam: PERFECTAE CARITATIS
Over de vernieuwing en aanpassing van het religieuze leven
Soort: 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Datum: 28 oktober 1965
Copyrights: © 1965, Ecclesia Docens 0723, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 12 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test