• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het instituut van het monastieke leven, dat in de loop van de eeuwen zich zo grote verdiensten heeft verworven voor Kerk en maatschappij, moet nauwgezet in stand worden gehouden en steeds meer zijn oorspronkelijke geest doen uitkomen zowel in het Oosten als in het Westen. De voornaamste taak van de monniken bestaat in de nederige en toch zo ver heven dienst van de goddelijke Majesteit binnen de kloostermuren, zowel wanneer zij zich in een leven van afzondering volledig wijden aan de goddelijke eredienst als wanneer zij op wettige wijze zich belasten met bepaalde werken van apostolaat of christelijke caritas. Met behoud dus van het karakter van hun eigen instituut, moeten zij hun oude tradities van weldadigheid vernieuwen en ze zó aan de noden van de moderne mens aanpassen, dat de kloosters levende centra worden van stichting voor het christenvolk.

Insgelijks moeten de religieuze instituten, die krachtens hun regel of stichting het apostolaatleven nauw verbinden met het koorgebed en de monastieke observantie, hun levenswijze harmonisch in overeenstemming brengen met de eisen van hun apostolaat, en wel zó, dat zij hun levenspatroon trouw bewaren, omdat het van zo groot nut is voor de Kerk.

Document

Naam: PERFECTAE CARITATIS
Over de vernieuwing en aanpassing van het religieuze leven
Soort: 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Datum: 28 oktober 1965
Copyrights: © 1965, Ecclesia Docens 0723, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 12 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test