• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Er bestaan in de Kerk zeer vele instituten, zowel clericale als lekeninstituten, die verschillende vormen van apostolaat beoefenen. Zij hebben, naar de bijzondere genade, die elk van hen is geschonken, een verscheidenheid van gaven: de gave van dienstbetoon, de gave van onderricht, de gave van het opwekkende woord, de gave van uitdelen met eenvoud, de gave van barmhartigheid met blijmoedigheid. Vgl. Rom. 12, 5-8 "Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde Geest". (1 Kor. 12, 4)

In deze instituten behoort tot het wezen zelf van het religieuze leven een apostolische en heilzame activiteit, als een heilig ministerie en als een specifiek werk van naastenliefde, dat hun door de Kerk is toevertrouwd en dat zij in haar naam moeten verrichten. Daarom moet geheel het religieuze leven van de leden doortrokken zijn van een apostolische geest en moet heel hun apostolische activiteit bezield zijn met een religieuze geest. Willen dus de leden vóór alles beantwoorden aan hun roeping om Christus te volgen en Christus zelf in zijn ledematen te dienen, dan moet hun apostolische arbeid voortkomen uit hun innige vereniging met Hem. Hierdoor wordt de liefde tot God en de naaste versterkt.

Bijgevolg moeten die instituten hun discipline en hun gebruiken op een verstandige wijze aanpassen aan de vereisten van hun apostolaat. Maar omdat het religieuze leven, dat gewijd is aan het apostolaat, velerlei vormen heeft, moet de aanpassing en vernieuwing ervan afgestemd zijn op deze verscheidenheid en moet in de verschillende instituten het leven van de religieuzen in dienst van Christus gesteund worden door speciale middelen, die bij hen passen.

Document

Naam: PERFECTAE CARITATIS
Over de vernieuwing en aanpassing van het religieuze leven
Soort: 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Datum: 28 oktober 1965
Copyrights: © 1965, Ecclesia Docens 0723, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 12 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test