• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Een afdoende vernieuwing en een juiste aanpassing is alleen maar mogelijk door de medewerking van alle leden van het instituut.

Maar het vaststellen van de normen voor aanpassing en vernieuwing, het uitvaardigen van wetten tot dit doel en het bepalen van een behoorlijke en verstandige overgangsperiode, dit alles is voorbehouden aan de bevoegde overheid, vooral aan de generale kapittels, behoudens, waar nodig, de goedkeuring van de heilige Stoel of van de plaatselijke Ordinarissen overeenkomstig de normen van het recht. Van hun kant moeten de oversten in zaken, die op heel het instituut betrekking hebben, op een geschikte wijze het advies inwinnen van de leden en hun mening horen.

Voor de aanpassing en vernieuwing van de kloosters van monialen kan men ook de wensen horen en de adviezen inwinnen van de bijeenkomsten van de Federaties of van andere wettig bijeengeroepen vergaderingen.

Allen echter moeten voor ogen houden, dat men voor een vernieuwing meer moet verwachten van een nauwgezette onderhouding van de regel en de constituties dan van een veelheid van wetten.

Document

Naam: PERFECTAE CARITATIS
Over de vernieuwing en aanpassing van het religieuze leven
Soort: 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Datum: 28 oktober 1965
Copyrights: © 1965, Ecclesia Docens 0723, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 12 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test