• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Art. 28

§ 1. De Notaris dient alle uitgevoerde procedures vast te leggen in correct opgestelde notulen, ondertekend door de Bisschop of de Bisschoppelijk gedelegeerde, door de Pleitbezorger van het Recht, door de anatomische experts en door de twee getuigen genoemd in Artt. 9-10 van de voorliggende Instructie, en tevens door de Notaris, die de handelingen waarmerkt met zijn handtekening en zegel.

§ 2. Het Decreet van de toestemming van de Congregatie voor de Zalig- en Heiligverklaringsprocessen dient aan de notulen te worden gehecht.

Art. 29

§ 1. De notulen van alle uitgevoerde procedures dienen gesloten en voorzien van het zegel van de Bisschop of van de Bisschoppelijk gedelegeerde, te worden bewaard in de bisschoppelijke of eparchiale kanselarij, en een kopie van de notulen dient te worden gezonden naar de Congregatie voor de Zalig- en Heiligverklaringen.

§ 2. In geval fotograferen of filmen van de uitgevoerde procedures geautoriseerd is, dienen de foto´s en films te worden gehecht aan de notulen en met de notulen te worden bewaard in de bisschoppelijk of eparchiale kanselarij.

Art. 30

De beelden en informatie voortkomend uit de anatomische behandelingen en alle uitgevoerde procedures, dienen niet te worden verspreid of openbaar gemaakt zonder de geschreven autorisatie van de bevoegde Bisschop en die van de mogelijke erfgenaam.

Document

Naam: RELIEKEN VAN DE KERK: AUTHENTICITEIT EN BEWARING
Soort: Congregatie voor de Zalig- en Heiligverklaringen
Auteur: Angelo Kard. Amato s.d.b.
Datum: 8 december 2017
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
© 2020, Vert. vanuit Engelstalige versie: dhr. W. van Winden
Aan deze versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 28 augustus 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test