• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Art. 6

Nadat hij de toestemming van de Congregatie heeft verkregen, verleend middels het passende Decreet, kan de Bisschop verder deze Instructie volgen, waarbij ieder teken van onwettige verering jegens een Dienaar van God of een Eerbiedwaardige die nog niet zalig verklaard is, strikt moet worden vermeden.

Art. 7

De Bisschop van het gebied waar de relieken of de stoffelijke resten zich bevinden, kan in persoon handelen of middels een priester die zijn gedelegeerde is.

Art. 8

De Bisschop dient een Tribunaal samen te stellen waarin hij per decreet diegenen benoemt die de functies van Bisschoppelijk gedelegeerde, Promotor van het Recht en Notaris vervullen.

Art. 9

De Bisschop of de Bisschoppelijke gedelegeerde dient een medisch expert te benoemen (patholoog-anatoom, keuringsarts of een andere gespecialiseerde arts) en, zo nodig, een assistent technisch-medische expert (op gebied van autopsie), en anderen belast met de uitvoering van de technische aspecten van het werk.

Art. 10

Tevens dient de Bisschop of de Bisschoppelijk gedelegeerde tenminste twee leden van de gelovigen (priesters, religieuzen, leken) met als taak het tekenen van de handelingen als getuigen.

Art. 11

De Postulator en de Vice Postulator van de zaak hebben het recht aanwezig te zijn.

Art. 12

Allen die deelnemen in de procedures moeten eerst een eed of gelofte afleggen om hun taak getrouw uit te voeren en het ambtsgeheim te bewaren.

Document

Naam: RELIEKEN VAN DE KERK: AUTHENTICITEIT EN BEWARING
Soort: Congregatie voor de Zalig- en Heiligverklaringen
Auteur: Angelo Kard. Amato s.d.b.
Datum: 8 december 2017
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
© 2020, Vert. vanuit Engelstalige versie: dhr. W. van Winden
Aan deze versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 28 augustus 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test