• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Art. 37

Met betrekking tot de verering van een Zalige tijdens de pelgrimage van relieken moeten de van kracht zijnde voorschriften worden gevolgd: `Bij gelegenheid van de pelgrimage van belangrijke relieken van een Zalige [...], is de mogelijkheid van liturgische vieringen te zijner ere toegestaan door de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten, aan de individuele kerken waarin de relieken zijn tentoongesteld voor de verering door de gelovigen en tijdens de dagen dat zij daar verblijven. Het verzoek daartoe wordt ingediend door degene die de pelgrimage organiseert`. Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Notitie over het toestaan van de verering ter gelegenheid van de pelgrimage van belangrijke relieken van zaligen (27 jan 2016) Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Constitutie, Over de hervorming van de Romeinse Curie, Pastor Bonus (28 juni 1988), 69

Alinea's in de marge van alinea 37

Art. 31

§ 1. De relieken van een Zalige of een Heilige kunnen op pelgrimage gaan naar verschillende plaatsen binnen de grenzen van hetzelfde bisdom of dezelfde eparchie. In een dergelijk geval dient de Bisschop een Bewaker-Portier te benoemen die de relieken naar de verschillende plaatsen dient te begeleiden.

§ 2. Voor pelgrimages buiten het bisdom gelden de voorschriften van Artt. 5 § 4 en 32-38 van de huidige Instructie.

Document

Naam: RELIEKEN VAN DE KERK: AUTHENTICITEIT EN BEWARING
Soort: Congregatie voor de Zalig- en Heiligverklaringen
Auteur: Angelo Kard. Amato s.d.b.
Datum: 8 december 2017
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
© 2020, Vert. vanuit Engelstalige versie: dhr. W. van Winden
Aan deze versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 28 augustus 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test