• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Art. 32

§ 1. De bevoegde Bisschop kan persoonlijk de leiding hebben over de procedures of door middel van een Priester die zijn ad hoc benoemde vertegenwoordiger is.

§ 2. De Bisschop of de Bisschoppelijk gedelegeerde dient een Notaris te benoemen en anderen die verantwoordelijk zijn voor de technische aspecten van het werk.

Art. 33

Allen die deelnemen aan de procedures moeten eerst een eed of gelofte afleggen om getrouw hun taak te vervullen en het ambtsgeheim te bewaren.

Art. 34

§ 1. Na al het genoemde in Art. 2 § 1 van de huidige Instructie te hebben vervuld, en na het Decreet van de toestemming van de Congregatie te hebben verkregen, dienen de Bisschop of de Bisschoppelijk gedelegeerde, de Notaris en degenen belast met de technische aspecten van het werk, naar de plaats te gaan waar de relieken worden bewaard.

§ 2. Indien de Bisschop of de Bisschoppelijk gedelegeerde dit opportuun acht mogen andere personen ook aanwezig zijn bij de gebeurtenis.

Art. 35

§ 1. Indien er een authentiek document van de laatste canonieke erkenning of van de voorafgaande pelgrimage aanwezig is, dient dit, nadat de urn is verwijderd, hardop te worden voorgelezen door de Notaris, zodat kan worden geverifieerd dat datgene wat in het document is beschreven overeenkomt met wat op dat moment wordt vastgesteld.

§ 2. Indien er geen authentiek document van de bijzetting, van de voorgaande canonieke erkenning of van de laatste pelgrimage aanwezig is, of indien de urn of de vereiste zegels blijken te zijn gebroken, dienen alle mogelijke maatregelen te worden genomen om er zeker van te zijn dat het werkelijk om de relieken van de betreffende Zalige of Heilige gaat.

Art. 36

De Bisschop of Bisschoppelijk gedelegeerde dient een lid van de Christengelovigen te benoemen (priester, religieus, leek) als Bewaker-Portier die de relieken tijdens de gehele duur van de pelgrimage zal begeleiden.

Art. 37

Met betrekking tot de verering van een Zalige tijdens de pelgrimage van relieken moeten de van kracht zijnde voorschriften worden gevolgd: `Bij gelegenheid van de pelgrimage van belangrijke relieken van een Zalige [...], is de mogelijkheid van liturgische vieringen te zijner ere toegestaan door de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten, aan de individuele kerken waarin de relieken zijn tentoongesteld voor de verering door de gelovigen en tijdens de dagen dat zij daar verblijven. Het verzoek daartoe wordt ingediend door degene die de pelgrimage organiseert`. Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Notitie over het toestaan van de verering ter gelegenheid van de pelgrimage van belangrijke relieken van zaligen (27 jan 2016) Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Constitutie, Over de hervorming van de Romeinse Curie, Pastor Bonus (28 juni 1988), 69

Art. 38

§ 1. Wanneer de pelgrimage is beëindigd, dienen de relieken te worden teruggebracht naar hun oorspronkelijke plaats.

§ 2. De notulen van alle uitgevoerde procedures, opgesteld door de Notaris, dienen gesloten en voorzien van het zegel van de Bisschop of van de Bisschoppelijk gedelegeerde, te worden bewaard in de Bisschoppelijke of Eparchiale Kanselarij en een kopie te worden gezonden naar de Congregatie voor de Zalig- en Heiligverklaringen.

Document

Naam: RELIEKEN VAN DE KERK: AUTHENTICITEIT EN BEWARING
Soort: Congregatie voor de Zalig- en Heiligverklaringen
Auteur: Angelo Kard. Amato s.d.b.
Datum: 8 december 2017
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
© 2020, Vert. vanuit Engelstalige versie: dhr. W. van Winden
Aan deze versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 28 augustus 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test