• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De zo vurig verlangde vernieuwing van de gehele Kerk hangt voor een groot deel af van een priesterlijk ministerie, dat bezield is met de geest van Christus. Christus heeft gewild, dat de vooruitgang van het gehele volk Gods grotendeels afhankelijk zou zijn van het ministerie van de priesters, gelijk blijkt uit de woorden, waarmee de Heer de apostelen en hun opvolgers en hun medewerkers heeft aangesteld tot verkondigers van het Evangelie, tot leiders van het nieuwe uitverkoren volk Gods en tot beheerders van Gods geheimen. Dit wordt bevestigd door de uitspraken van Vaders en heiligen en door de talrijke documenten van de pausen. Vgl. H. Paus Pius X, Apostolische Exhortatie, Over de heiligheid van de priesters, Haerent animo - Ad Clerum (4 aug 1908) Vgl. Paus Pius XI, Encycliek, Over het Katholieke priesterschap, Ad Catholici Sacerdotii fastigium (20 dec 1935). (Eccl. Doc. 0146, vooral blz. 34-76) Vgl. H. Paus Johannes XXIII, Encycliek, Bij gelegenheid van de 100e sterfdag van de H. Pastoor van Ars, Sacerdotii Nostri primordia (1 aug 1959). (Eccl. Doc. 0726, blz. 11-56) Vgl. H. Paus Paulus VI, Apostolische Brief, Bij het 4e eeuwfeest van de oprichting van seminaries door het Concilie van Trente, Summi Dei Verbum (4 nov 1963)

In het volle bewustzijn hiervan bevestigt het Concilie met nadruk het uitermate grote belang van de priesteropleiding en stelt en het enkele fundamentele beginselen vast voor deze opleiding, die een bekrachtiging moeten vormen van de wetten, welke reeds door een eeuwenoude ervaring hun deugdelijkheid hebben bewezen, en die daaraan enkele nieuwe elementen toevoegen, beantwoordend aan de Constituties en Decreten van dit heilig Concilie en aan de veranderde tijdsomstandigheden. Vanwege de eenheid zelf van het katholieke priesterschap is deze priesterlijke vorming noodzakelijk voor alle priesters, zowel seculieren als regulieren, ongeacht de ritus, waartoe zij behoren. Bijgevolg moeten deze voorschriften, die rechtstreeks voor de diocesane geestelijkheid bestemd zijn met inachtneming van de juiste verhouding ook worden toegepast op alle priesterkandidaten.

Document

Naam: OPTATAM TOTIUS ECCLESIAE
Over de priesteropleiding
Soort: 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Datum: 28 oktober 1965
Copyrights: © 1968, Ecclesia Docens 0748, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test