• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Canon 1 over de Sacramenten

Als iemand zegt:

de sacramenten van het nieuwe verbond zijn niet allemaal door onze Heer Jezus Christus ingesteld of er zijn, meer of minder dan zeven, namelijk:

 • Doop,
 • Vormsel,
 • Eucharistie,
 • Biecht,
 • Laatste Oliesel,
 • Huwelijk,
 • Wijding,

of mens zegt: één van de zeven is niet werkelijk en in eigenlijke zin een sacrament,

hij zij verdoemd.

Canon 2 over de Sacramenten

Als iemand zegt:

deze sacramenten van het nieuwe verbond zijn niet verschillend van het oude verbond, behalve dat ceremoniën en de uiterlijke riten andere zijn,

hij zij verdoemd.

Canon 3 over de Sacramenten

Als iemand zegt:

deze zeven sacramenten zijn onderling zó gelijk, dat in geen enkel opzicht de één meer waardiger is dan de ander,

hij zij verdoemd.

Canon 4 over de Sacramenten

Als iemand zegt:

de sacramenten van het nieuwe verbond zijn niet noodzakelijk voor het heil, maar overbodig en de mensen ontvangen zonder hen, of zonder de wens naar hen, door het geloof alleen, de genade van de rechtvaardigheid, Vgl. Concilie van Trente, 6e Zitting - Decreet over de rechtvaardiging, Sessio VI - Decretum de iustificatione (13 jan 1547), 39 alhoewel ook alle niet voor iedereen noodzakelijk zijn,

hij zij verdoemd.

Canon 5 over de Sacramenten

Als iemand zegt:

deze sacramenten zijn alleen ingesteld om het geloof te voeden,

hij zij verdoemd.

Canon 6 over de Sacramenten

Als iemand zegt:

sacramenten van het nieuwe verbond bevatten niet de genade, die zij aanduiden, of verlenen deze genade niet aan diegene die een beletsel opwerpen, alsof zij alleen maar uiterlijke tekenen zijn, van door het geloof ontvangen genade en gerechtigheid Vgl. Paus Leo X, Bul, Over de dwalingen van Martin Luther, Exsurge Domine (15 juni 1520), 1 en zekere kenmerken van christelijke belijdenis, waardoor gelovigen zich onderscheiden van ongelovigen,

hij zij verdoemd.

Canon 7 over de Sacramenten

Als iemand zegt:

de genade wordt door deze sacramenten, als het aan God ligt, niet altijd aan iedereen gegeven, ook wanneer zij deze op de juiste wijze ontvangen, maar soms en aan sommigen,

hij zij verdoemd.

Canon 8 over de Sacramenten

Als iemand zegt:

door deze sacramenten van het nieuwe verbond wordt de genade niet op grond van het verrichte werk (ex opere operato) gegeven. Doch om tot genade te komen, is alleen de goddelijke belofte van het geloof, voldoende,

hij zij verdoemd.

Canon 9 over de Sacramenten

Als iemand zegt:

in drie sacramenten, te weten Doop, Vormsel en Wijding wordt in de ziel geen merkteken ingedrukt, d.w.z een of ander geestelijk, onuitwisbaar teken, als gevolg waarvan zij niet herhaald kunnen worden,

hij zij verdoemd.

Canon 10 over de Sacramenten

Als iemand zegt:

alle Christenen hebben de volmacht om in woord en handeling alle sacramenten toe te dienen,

hij zij verdoemd.

Canon 11 over de Sacramenten

Als iemand zegt:

bij de bedienaren van de sacramenten is hij niet nodig, als zij de sacramenten toedienen en voltrekken, om minste de intentie te hebben, "te doen wat de Kerk doet",

hij zij verdoemd.

Canon 12 over de Sacramenten

Als iemand zegt:

dat een bedienaar in staat van doodzonde, zelfs als hij alles wat voor het voltrekken en toediening van het sacrament wezenlijk noodzakelijk is, onderhoudt, het sacrament niet voltrekt of uitdeelt,

hij zij verdoemd.

Canon 13 over de Sacarmenten

Als iemand zegt:

de ontvangen en erkende ritus (ceremonie) van de Katholieke Kerk die gewoonlijk bij de plechtige toediening van de sacramenten worden gebruikt, kunnen

 • of te wel veracht,
 • of te wel zonder zonde door de bedienaar naar believen weggelaten worden,
 • of te wel door welke herders van de Kerk dan ook, in andere nieuwe veranderd worden,

hij zij verdoemd.

Document

Naam: SESSIO VII - DECRETUM DE SACRAMENTIS
7de Zitting - Decreet over de Sacramenten
Soort: Concilie van Trente
Datum: 3 maart 1547
Copyrights: © 2005, Stg. InterKerk, Wassenaar
(Werkvertaling) Letterlijk uit het Latijn
Bewerkt: 29 maart 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test