• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Zij worden echter voorbereid tot deze gerechtigheid Canon 7 en Canon 9, wanneer zij door de goddelijke genade ondersteund en geholpen worden, en aannemende het geloof uit het horen Vgl. Rom. 10, 17 en zij zich uit vrije wil naar God toe bewegen, gelovend, dat het waar is, wat door God geopenbaard en beloofd is Canon 12-14 en op de eerste plaats, dat de goddeloze door de genade van God gerechtvaardigd wordt, "door de verlossing welke is in Christus Jezus" (Rom. 3, 24) en verder als hij bekent zondaar te zijn, onder vrees van de goddelijke gerechtigheid, waardoor hij heilzaam wordt opgeschrikt Canon 8 om zich te bezinnen op de barmhartigheid Gods, zich te moeten bekeren, zich aan de hoop op te richten, gelovend, dat God hem om Christus wil genadig wil zijn, en Hem als bron van alle gerechtigheid begint lief te hebben en vervolgens bewogen wordt om door een zekere mate van haat en afschuw, afstand te doen van de zonden, Canon 9; dit is door een zekere boetedoening, welke past voor men de doop ondergaat Vgl. Hand. 2, 38 ; vervolgens wanneer zij zich voornemen de doop te ontvangen, een nieuw leven te beginnen en de goddelijke geboden te onderhouden.

Over deze voorbereiding staat geschreven: "Wie zich God wil naderen, moet geloven dat Hij het is en dat Hij voor diegene die Hem zoeken, een Vergelder is." (Hebr. 11, 6) En "Hebt vertrouwen, mijn zoon, uw zonden worden u vergeven." (Mt. 9, 2)(Mc. 2, 5) En ook "De vrees voor God verdrijft de zonde." (Sir. 1, 27) En "Doet boete en éénieder van jullie zal gedoopt worden in de naam van Christus, tot vergeving van jullie zonden en U zult ontvangen de gave van de Heilige Geest." (Hand. 2, 38) En ook "Gaat derhalve heen en leert alle volkeren, doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, leert hen alles te onderhouden wat ik jullie opgedragen heb." (Mt. 28, 19) Tenslotte: "Bereid uw harten voor de Heer." (1 Sam. 7, 3)

Document

Naam: SESSIO VI - DECRETUM DE IUSTIFICATIONE
6e Zitting - Decreet over de rechtvaardiging
Soort: Concilie van Trente
Datum: 13 januari 1547
Copyrights: © 2005, Stg. InterKerk, Wassenaar
Werkvertaling vanuit het Latijn
Bewerkt: 1 september 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test