• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

TIJDENS DE EUCHARISTIEVIERING OP 'PARQUE MATTOS NETO', SALTO, (URUGUAY)
(fragment)

{...}

{...}

{...}

{...}

De herdenking van een half millennium evangelisatie zal haar volle betekenis hebben, als het van uw kant, als bisschoppen, samen met uw priesters en uw lekengelovigen, een inzet zal betekenen; niet een inzet tot herevangelisatie, maar van een nieuwe evangelisatie. H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Tot de 19e vergadering van de CELAM te Port-au-Prince (Haïti) (9 mrt 1983)

(De nieuwe evangelisatie) zal 'nieuw in haar ijver' worden, in de mate dat jullie tijdens de dagelijkse bezigheden, meer en meer de eenheid met Christus bevestigen, de eerste evangelist. 'God verkondigt de vrede aan zijn volk en aan zijn vrienden, aan degenen die zich van harte bekeren' (Ps. 85, 9). 'God verkondigt de vrede( ... ) aan degenen die zich van harte bekeren.' Het nieuwe tijdperk van de evangelisatie begint met de bekering van het hart. 'God verkondigt de vrede ( ... ) aan zijn vrienden.' Om deze verkondiging van vrede te begrijpen, dienen wij zijn vrienden te zijn. Wij dienen opnieuw te ontdekken dat de christelijke roeping een roeping tot heiligheid is. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 11 Want Christus zei tegen iedereen: 'Wees volmaakt zoals uw hemelse Vader volmaakt is' (Mt. 5, 48).

Zoals aangegeven door mijn vereerde voorganger Paus Paulus VI, heeft het Tweede Vaticaans Concilie 'alle gelovigen, van welke levensstaat of klasse dan ook, met liefdevolle aandrang aangespoord, om de volheid van het christelijke leven en de volmaaktheid van de liefde te bereiken. Deze krachtige uitnodiging tot heiligheid kan worden beschouwd als het meest kenmerkende element van het hele conciliaire leergezag, en om zo te zeggen, haar ultieme doel'. H. Paus Paulus VI, Motu Proprio, Over de zalig- en heiligverklaringsprocessen, Sanctitas clarior (19 mrt 1969) Het is de sleutel tot de vernieuwde ijver van de nieuwe evangelisatie.

{...}

De vernieuwde apostolische ijver die nodig is vandaag de dag voor de evangelisatie, komt voort uit een herhaalde akte van vertrouwen in Jezus Christus, omdat Hij het is die de harten beweegt. Hij is de enige die woorden van leven heeft om de zielen te voeden, die hongeren naar de eeuwigheid. Hij is het die ons zijn apostolisch vuur doorgeeft in het gebed, in de sacramenten en in het bijzonder in de Eucharistie. 'Ik kwam om vuur op aarde te brengen en wat zou Ik graag willen dat het al brandde' (Lc. 12, 49). Dit verlangen van Christus leeft nog steeds in zijn hart.

{...}

De evangelisatie zal nieuw worden 'in haar methoden' als elk lid van de Kerk hoofdrolspeler ('protagonist') wordt van de verspreiding van de boodschap van Christus.

'De Geest van de Heer God rust op mij, Hij heeft mij gezonden om ( ... ) de Blijde Boodschap te brengen' (Jes. 61, 1). Elke christen, ieder van u, kan deze woorden van de profeet herhalen. Iedereen kan ook horen, als aan hem gericht, de woorden die Christus tot de apostelen zei, kort voor de Hemelvaart: 'Trek heel de wereld door om aan elk schepsel de goede boodschap te verkondigen' (Mc. 16, 15).

'Alle gelovigen' zeg ik u met de woorden van het Tweede Vaticaans Concilie 'hebben de plicht om apostolaat te doen volgens hun eigen talenten en ontwikkeling'. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het lekenapostolaat, Apostolicam Actuositatem (18 nov 1965), 6 De evangelisatie is dus een plicht van alle leden van de Kerk. Alle gelovigen, onder leiding van hun herders, dienen waarachtige apostelen te zijn.

Dit is een apostolaat dat binnen handbereik ligt, voor alle Christenen in hun gezin, werk en sociale omgeving. Het is een apostolaat waarvan het wezenlijke principe is het goede voorbeeld in het dagelijkse gedrag - ondanks de eigen persoonlijke beperkingen. Dit apostolaat moet worden voortgezet met het woord, voor iedereen volgens hun situatie in het privéleven en het openbare leven.

Omdat evangelisatie 'nieuw' wordt, ook 'in haar uitdrukking', moeten jullie met aandachtige oren luisteren naar wat de Heer zegt. Dat is altijd in een houding van luisteren naar wat de Heer zelf op elk moment kan suggereren.

'Toon ons, Heer, uw liefde. Schenk ons uw heil. Ik wil aanhoren wat God, de Heer tegen ons zegt' (Ps. 85, 8-9).

Elke christelijke man of vrouw dient een gedegen kennis van de waarheden van Christus te verwerven, die in overeenstemming is met zijn of haar eigen culturele en intellectuele vorming, door de leer van de Kerk te volgen. Eenieder dient aan de Heilige Geest te vragen, dat Hij hem toestaat de Blijde Boodschap, het goede nieuws naar alle milieus te brengen, waar hij zich beweegt. Deze diepe christelijke vorming zal hem toestaan de 'jonge wijn' te gieten in de 'nieuwe zakken', waar het evangelie ons over vertelt (Mt. 9, 17): de Blijde Boodschap verkondigen in een taal die iedereen kan begrijpen.

{...}

{...}

{...}

Document

Naam: TIJDENS DE EUCHARISTIEVIERING OP 'PARQUE MATTOS NETO', SALTO, (URUGUAY)
(fragment)
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Homilie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 9 mei 1988
Copyrights: © 2017, Libreria Editrice Vaticana / De Boog / Betsaida / Kath. Alphacentrum / Centrum Parochiespritualiteit
Vert. uit het Spaans: N. Vergara
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam, test