• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Art. 1

Met onderhavig Motu proprio richt ik het Pauselijk Theologisch Instituut Johannes Paulus II voor de Wetenschappen van Huwelijk en Gezin op, dat verbonden met de Pauselijke Lateraanse Universiteit opvolger van en een vervanging is van het Pauselijk Instituut Johannes Paulus II voor de Studie van Huwelijk en Gezin, opgericht met de apostolische constitutie H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Magnum Matrimonii Sacramentum
Oprichting van het Pauselijk Instituut voor studie van huwelijk en gezin (7 oktober 1982)
, en hiermee ophoudt te bestaan. Het zal niettemin gepast zijn dat de oorspronkelijke inspiratie die het Instituut voor de Studie van Huwelijk en Gezin, dat opgehouden heeft te bestaan, in het leven riep, een zo groot mogelijk terrein van de inzet van het nieuwe Theologische Instituut blijft bevruchten door daadwerkelijk ertoe bij te dragen het ten volle te laten beantwoorden aan de hedendaagse eisen van de pastorale zending van de Kerk.

Document

Naam: SUMMA FAMILIAE CURA
De grote zorg om het gezin - opheffing van het Johannes Paulus II Instituut voor Huwelijk en Gezin en oprichting van een theologisch wetenschappelijk instituut voor huwelijk en gezin
Soort: Paus Franciscus - Motu Proprio
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 8 september 2017
Copyrights: © 2017, Libreria Editrice Vaticana / NRL / Stg. InterKerk
Vert.: drs. H.M.G. Kretzers; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test