• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Bezield door de grootse zorg voor het gezin verleende de heilige Johannes Paulus II, als vervolg op de Bisschoppensynode van 1980 over het gezin en de postsynodale apostolische exhortatie H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Familiaris Consortio
Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd
(22 november 1981)
van 1981, met de apostolische constitutie H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Magnum Matrimonii Sacramentum
Oprichting van het Pauselijk Instituut voor studie van huwelijk en gezin (7 oktober 1982)
een vaste juridische vorm aan het Pauselijk Instituut Johannes Paulus II voor de Studie over Huwelijk en Gezin, dat verbonden is aan de Pauselijke Lateraanse Universiteit. Van toen af heeft dit instituut vruchtbaar werk verricht van theologische verdieping en pastorale vorming, zowel in de centrale vestiging van Rome, als in de secties buiten de stad Rome, die intussen op alle continenten aanwezig zijn.

Meer recent is de Kerk een verder synodaal traject ingegaan door opnieuw het onderwerp huwelijk en gezin in het middelpunt van de belangstelling te plaatsen, op de eerste plaats in de Bijzondere vergadering van 2014, die gewijd was aan de “Pastorale uitdagingen van het gezin in de context van de evangelisatie”, en vervolgens in de Gewone vergadering van 2015 over “De roeping en de zending van het gezin in Kerk en wereld”. De voltooiing van deze intense weg is de postsynodale apostolische exhortatie Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Amoris Laetitia
Over vreugde van de liefde
(19 maart 2016)
, gepubliceerd op 19 maart 2016, geweest.

Dit synodale seizoen heeft de Kerk gebracht tot een hernieuwd bewustzijn van het evangelie van het gezin en de nieuwe pastorale uitdagingen waarop de Christengemeenschap geroepen is een antwoord te geven. Het centrale karakter van het gezin in de trajecten van “pastorale bekering” Vgl. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 26-32 van onze gemeenschappen en “missionaire verandering van de Kerk” Vgl. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 19-49 vereist dat - ook op het niveau van de academische vorming - in het reflecteren over huwelijk en gezin nooit het pastorale perspectief en de aandacht voor de wonden van de mensheid minder worden. Als een vruchtbare theologische verdieping van de pastoraaltheologie niet tot stand kan worden gebracht met verwaarlozing van het bijzondere kerkelijke profiel van het gezin Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 11, ontgaat anderzijds de kostbare bijdrage van het denken en de reflectie - die op de meest diepgaande en nauwgezette wijze de waarheid van de openbaring en de wijsheid van de traditie van het geloof met het oog op een beter begrijpen van de huidige tijd onderzoeken - niet aan het pastorale gevoel zelf van de Kerk. “Het welzijn van het gezin is doorslaggevend voor de toekomst van de wereld en de Kerk. (...) Het is heilzaam aandacht te schenken aan de concrete werkelijkheid, omdat ‘de uitnodiging en het appèl van de Geest ook in de historische gebeurtenissen zelf weerklinken’, door middel waarvan ‘de Kerk geleid kan worden tot een dieper begrip van het onuitputtelijk mysterie van huwelijk en gezin’”. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over vreugde van de liefde, Amoris Laetitia (19 mrt 2016), 31 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 4

De antropologisch-culturele verandering die vandaag alle aspecten van het leven beïnvloedt en een analytische en diverse benadering vereist, staat het ons niet toe ons te beperken tot praktijken in de pastoraal en de zending die vormen en modellen uit het verleden weerspiegelen. Wij moeten bewuste en hartstochtelijke vertolkers zijn van de wijsheid van het geloof in een context waarin het individu minder dan in het verleden wordt ondersteund door de maatschappelijke structuren in zijn affectieve leven en het leven in het gezin. Bij het heldere voornemen trouw te blijven aan het onderricht van Christus moeten wij derhalve met het verstand van de liefde en met wijs realisme kijken naar de werkelijkheid van het gezin vandaag in heel zijn complexiteit, met zijn licht- en schaduwzijden. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over vreugde van de liefde, Amoris Laetitia (19 mrt 2016), 32

Om deze redenen heb ik het opportuun geacht een nieuwe juridische inrichting te geven aan het Instituut Johannes Paulus II, opdat “de ver vooruitziende intuïtie van de heilige Johannes Paulus II, die deze academische instelling sterk heeft gewild, vandaag nog beter erkend en gewaardeerd (kan) worden in haar vruchtbaarheid en actualiteit”.Paus Franciscus, Toespraak, Tot de academische gemeenschap van het Pauselijk Instituut Johannes Paulus II voor de Studie van Huwelijk en Gezin (27 okt 2016) Daarom ben ik tot het besluit gekomen een Theologisch Instituut voor de Wetenschappen van Huwelijk en Gezin op te richten en daarbij het interessegebied uit te breiden zowel inzake de nieuwe dimensies van de pastorale taak en de zending van de Kerk, als met betrekking tot de ontwikkelingen van de menswetenschappen en de antropologische cultuur op een zo voor de cultuur van het leven fundamenteel gebied.

Document

Naam: SUMMA FAMILIAE CURA
De grote zorg om het gezin - opheffing van het Johannes Paulus II Instituut voor Huwelijk en Gezin en oprichting van een theologisch wetenschappelijk instituut voor huwelijk en gezin
Soort: Paus Franciscus - Motu Proprio
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 8 september 2017
Copyrights: © 2017, Libreria Editrice Vaticana / NRL / Stg. InterKerk
Vert.: drs. H.M.G. Kretzers; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test