• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

NOTA OVER HET MINISTERIE VAN HET SACRAMENT VAN ZIEKENZALVING

De Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
Vgl. Wetboek, Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken, Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (1 okt 1991), 739. §1 geeft exact de leer weer zoals deze door het Concilie van Trente is gegeven Concilie van Trente, 14e Zitting - De leer over het Sacrament van het Heilig Oliesel, Sessio XIV - Doctrina de sacramento extremae unctionis (25 nov 1551), 11 Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1516 volgens welke enkel priesters (Bisschoppen of presbyters) de bedienaren zijn van het Sacrament van de Ziekenzalving.

Deze doctrine is van definitieve aard. Geen diaken noch leek kan het bovengenoemde ministerie uitoefenen op welke wijze en in welke vorm dan ook die het Sacrament wil voorwenden.

Rome, bij de zetel van de Congregatie voor de Geloofsleer, 11 februari 2005, op de gedachtenisviering van de Heilige Maagd Maria van Lourdes.

Joseph Kardinaal Ratzinger
Prefect

Msgr. Angelo Amato, s.d.b.
Titulair-Aartsbisschop van Sila
Secretaris

Document

Naam: NOTA OVER HET MINISTERIE VAN HET SACRAMENT VAN ZIEKENZALVING
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Joseph Kardinaal Ratzinger
Datum: 11 februari 2005
Copyrights: © 2005, Stg. InterKerk
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test