• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Op welke wijze voedt de Kerk het morele leven van de Christen?

De Kerk is de gemeenschap waarbinnen de christen het woord van God ontvangt en in “de Wet van Christus” (Gal. 6, 2) onderricht wordt; waar hij de genade ontvangt van de Sacramenten; waar hij zich verenigt met de eucharistische offergave van Christus, zodat zijn morele leven tot een geestelijke eredienst wordt; en waar hij het voorbeeld van heiligheid van de Maagd Maria en de heiligen leert kennen.

Waarom komt het leergezag van de Kerk op moreel gebied tussen beiden?
Omdat het de taak is van het leergezag van de Kerk het geloof te verkondigen dat moet worden geloofd en in het leven in praktijk gebracht moet worden. Deze taak strekt zich ook uit tot de specifieke voorschriften van de natuurwet, omdat het onderhouden daarvan noodzakelijk is voor het heil.
Welk doel hebben de geboden van de Kerk?
De vijf geboden van de Kerk hebben tot doel de gelovigen het onontbeerlijk minimum te waarborgen wat betreft de geest van gebed, het sacramentele leven, de morele inzet en de groei van de liefde tot God en tot de naaste.
Hoe luiden de vijf geboden van de Kerk?

De vijf geboden van de Kerk luiden:

  1. op zondagen en verplichte feestdagen aan de Mis deelnemen, en zich onthouden van werken en bezigheden die een beletsel zouden kunnen vormen voor de heiliging van deze dagen;
  2. de eigen zonden belijden, door tenminste eenmaal per jaar het Sacrament van de Verzoening te ontvangen;
  3. tot het Sacrament van de Eucharistie naderen, minstens met Pasen;
  4. zich onthouden van het eten van vlees en vasten op door de Kerk vastgestelde dagen;
  5. tegemoet komen aan de materiële noden van de Kerk, ieder naar eigen mogelijkheden.
Waarom is het morele leven van de Christen onontbeerlijk voor de verkondiging van het Evangelie?

Omdat de christenen, door hun leven in gelijkvormigheid aan de Heer Jezus, de mensen tot het geloof in de ware God trekken, de Kerk opbouwen, de wereld doordringen van de geest van het evangelie, en de komst van het rijk Gods verhaasten.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 28 juni 2005
Copyrights: © 2005, Libreria Editrice Vaticana
© 2005, Vert.: Werkgroep Compendium
Deze werkvertaling is uitgangspunt geweest voor de officiële uitgave. Deze versie wordt binnenkort geconformeerd aan de officiële uitgave.
Bewerkt: 15 december 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test