• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Van wie heeft Jezus leren bidden?
Jezus heeft, wat zijn menselijk hart betreft, leren bidden van zijn Moeder en van de joodse traditie. Maar zijn gebed ontspringt aan een geheimvoller bron, omdat Hij de eeuwige Zoon van God is, die in zijn heilige mensheid tot zijn Vader het volmaakte kinderlijke gebed richt.
Wanneer heeft Jezus gebeden?
Het Evangelie laat Jezus dikwijls in gebed zien. We zien Hem zich terugtrekken in de eenzaamheid, ook ’s nachts. Hij bidt voorafgaand aan de beslissende momenten van zijn zending of van die van zijn apostelen. In feite is heel zijn leven één gebed, omdat Hij in blijvende gemeenschap van liefde is met zijn Vader.
Hoe heeft Jezus tijdens zijn lijden gebeden?

Het gebed van Jezus tijdens zijn doodsangst in de hof van Getsemane, en ook zijn laatste woorden aan het kruis, openbaren de diepte van zijn gebed als Zoon: Jezus brengt het liefdesplan van de Vader tot vervulling, en neemt alle angsten van de mensheid op zich, alle vragen en voorspraken van de heilsgeschiedenis. Hij legt ze voor aan de Vader, die ze aanneemt en verhoort, op een manier die iedere hoop overstijgt, door Hem uit de doden te doen verrijzen.

Hoe leert Jezus ons bidden?

Jezus leert ons bidden, niet alleen door het gebed van het Onze Vader, maar ook wanneer Hij zelf bidt. Op deze wijze laat Hij ons behalve de inhoud ook de gesteltenissen voor het ware gebed zien:

  • de zuiverheid van een hart, dat het Koninkrijk zoekt en zijn vijanden vergeeft;
  • het vrijmoedige en kinderlijke vertrouwen, dat overstijgt wat wij voelen en begrijpen;
  • de waakzaamheid, die de leerling beschermt tegen de bekoring.

Dit is het gebed in de naam van Jezus, onze Middelaar bij de Vader.

Waarom is ons gebed werkzaam?

Ons gebed is werkzaam omdat het in geloof verenigd is met dat van Jezus. In Hem wordt het christelijk gebed gemeenschap van liefde met de Vader. Dan kunnen we onze vragen aan God voorleggen en verhoord worden: “Vraagt, en gij zult verkrijgen, opdat uw vreugde volkomen zal zijn” (Joh. 16, 24).

Hoe heeft de Maagd Maria gebeden?

Het gebed van Maria wordt gekenmerkt door haar geloof en door de edelmoedig offergave van heel haar wezen aan God. De Moeder van Jezus is ook de nieuwe Eva, de “Moeder van de levenden”. Zij bidt Jezus, haar Zoon, om wat de mensen nodig hebben.

Staat er in het Evangelie een gebed van Maria?

Behalve de voorspraak van Maria te Kana in Galilea, levert het evangelie ons ook het Magnificat (Lc. 1, 46-55), dat het lied is van de Moeder van God en van de Kerk, de vreugdevolle dank die aan het hart van de armen ontspringt, omdat hun hoop werd verwezenlijkt door de vervulling van de goddelijke beloften.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 28 juni 2005
Copyrights: © 2005, Libreria Editrice Vaticana
© 2005, Vert.: Werkgroep Compendium
Deze werkvertaling is uitgangspunt geweest voor de officiële uitgave. Deze versie wordt binnenkort geconformeerd aan de officiële uitgave.
Bewerkt: 15 december 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test